I paneldebatten stiller følgende personer med erfaring og lang fartstid i bransjen: Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge, Geir Jansen, Andenæs VVS, Helge Ranheim, Østlandske VVS, Marie Linn Havsgård, Chr. Vestrheim AS, Ole Larmerud, og Rune Flengsrud, Ahlsell Norge

Hele programmet og påmelding finner du her

Før debatten starter vil noen av deltagerne i panelet ta opp følgende temaer i sine innlegg:
Ingeborg-nettverket mentorprogram skal gi kvinner i bransjen en mulighet til å utvikle rett kompetanse. Hvordan går det arbeidet? Mentorprogrammet skal koble kvinner som ønsker en karriere innen rørfaget sammen med toppledere i VVS-bransjen. Hvor utbytterikt har det vært for mentorer og menteer? Innlegg av Anne Dahl Øiseth, Adm.direktør, Grohe Norge AS.

Hvem eier Rørleggerutdanningen?
Er bransjen åpen for nye utdanningstilbud? Bransjen trenger flere rørleggere, hvordan skal vi løse det?
Ole Larmerud

Lovregulering av yrker Rørentreprenørene Norge er positive til Byggkvalitetutvalgets anbefaling om lovregulering av yrker. Slik vi ser det er en fremtidig lovregulering av yrkene for rørleggere og kulde- og varmepumpeteknikere (montører) nødvendig. VVS-tekniske installasjoner i bygg øker i omfang og har en økende grad av kompleksitet, vanskelighetsgrad og HMS relaterte forhold som gjør at konsekvensene blir store ved feil utførelse.  Oddgeir Tobiassen, Direktør kompetanse og utvikling, Rørentreprenørene Norge.

" Jeg er bare rørlegger" Spør du en ung elektriker hva de jobber med sier han eller hun, jeg er elektriker, spør du en rørlegger, sier han eller hun, jeg er bare rørlegger. Hvorfor er det slik? Rørbransjen jobber med vann-miljø-bærekraft. Det er ungdommen og unge mennesker opptatt av.
Vi trenger flere rørleggere! Rune Flengsrud, Adm.direktør, Ahlsell Norge AS og til slutt:

PANELDEBATT OM REKRUTTERING TIL RØRBRANSJEN

Vi trenger flere rørleggere, hvordan skal vi få enda flere til å velge rørleggerfaget. Hvordan kan vi gjøre faget enda mer attraktivt ut mot ungdommen og de yngre? Og er bransjen for konservativ i forhold til nye utdanningstilbud? Dette en noen temaene som tas opp under debatten.
Deltagere i paneldebatten: Helge Ranheim, Østlandske VVS AS, Marie Linn Havsgård, Chr.Vestrheim AS, Ole Larmerud, Rune Flengsrud, Ahlsell Norge, Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge, og Geir Jansen, Andenæs VVS AS.

Hele programmet og påmelding finner du her