De to byggetrinnene består av 117 boliger, en barnehage og garasjekjeller. Samlet salgsverdi på boligene er 407 millioner kroner.

Salget har vært så bra på begge trinnene at man nå har vedtatt også å starte byggingen av trinn to. Grunnarbeidene på trinn en startet i august, og de første beboerne kan flytte inn i løpet av andre kvartal 2016. Trinn tre har akkurat hatt salgsstart, og hele Gartnerløkka-prosjektet vil bestå av 244 boliger i fem boligblokker fordelt på fire byggetrinn når det står ferdig. Samlet salgsverdi for boligene i hele prosjektet blir på rundt én milliard kroner.

De fem blokkene blir plassert rundt en stor, solfylt gårdspark på nesten fem mål med en grønn lunge beplantet med busker, trær og frukttrær. De tilbys et bredt utvalg av 2 -, 3-, og 4-roms leiligheter, der leilighetene i første etasje får egen privat hageparsell. I første og andre etasje av hus fire bygger vi barnehage der barn som bor i Gartnerløkka vil bli prioritert.

Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge boliger med godt og helsevennlig inneklima. Ved bevisste valg og gjennomtenkte løsninger og materialer tilrettelegger Veidekke for helsetrygge boliger.