Den første rundreisen gjennomføres i mars 2018. Målsetningen er at VA Tour Norge skal bli et arrangement som med jevnlige intervaller turnerer gjennom hele landet, derav messens navn. VA produkter som ofte er både store og tunge får sjelden plass i de lokale minimesser, men med VA Tour Norge får produsentene anledning til også å vise frem de større og tyngre produktene. De ledende VA-produsentene investerer hvert år store summer innenfor forskning og utvikling av nye produkter. VA TOUR Norge gjør det mulig for kundene å komme tettere på denne verdifulle kompetansen knyttet til produkter som man kan ta på og studere nærmere. Gjennom den direkte dialog med kundene formidles derfor kompetanse og nyttige erfaringer utveksles. Arrangøren av messen er den norsk bransjeorganisasjonen VA og VVS produsentene VVP samt messearrangøren BraMässor. - Vi er overbevist om at dette kommer til å bli en suksess, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP.  – Vi vet at kundene i VA-bransjen ønsker å møte representanter fra de ledende produsentene for å se på og drøfte det aller siste innenfor produktnyheter og teknikk.  - Gjennom VA Tour Norge etablerer vi en ny og effektiv møteplass for den norske VA-bransjen. VA Tour Norge 2018 arrangeres på følgende steder: Oslo Stavanger Bergen Trondheim I tillegg til selve messen vil besøkende og utstillere også få tilbud om å delta på seminarer og drive med nettverksbygging. Messen holdes av medlemsbedriftene i VA og VVS produsentene VVP, som stiller ut sine produkter og tjenester. Se nettsiden www.vatour.no for nærmere informasjon.