– Det nye systemet skal lanseres i hele Norden, men markedsføres først i Norge, og den offisielle lanseringen er her på VVS-dagene.

– Hva kjennetegner dette nye tappevannssystemet, Olaussen?
– Med dette går vi over til et nytt materiale, PPS, som er utviklet av NASA for romfart. Dette materialet har svært god egenskaper, som lang levetid, og kanskje enda viktigere for rørleggeren: det blir enda enklere og raskere å montere. Systemet har en unik koblingsteknikk som bare krever en halv omdreining. Også strømnngsegenskapene er bedre.

Uponors nye system kalles Q&E, for Quick and Easy, og leveres i ISO-dimensjoner på 12, 16, 20 og 25 mm. Finn Olaussen opplyser videre at Q&E-systemet representerer et langt sprang fremover når det gjelder miljøegenskaper, og får lengre levetid enn dagens systemer.

I tillegg til det nye tappevannssystemet viser Uponor på VVS-dagene et gulvvarmeanlegg med automatisk innregulering – et ”plug and play”-system. Det nye systemet skal kunne redusere energibruken med fem til ti prosent og gi enda bedre komfort. Blant annet er det en termostatinnstilling som sørger for at du ikke får kalt gulv om morgenen når du har fyrt på peisen kvelden før.