Produktansvarlig Norge Finn Olaussen og salgssjef Petter Vang i Uponor tar imot vvs-forum.no i nye lokaler i Østensjøveien i Oslo. Her har de etablert et kompetansesenter, hvor de setter fokus på kompetanseheving.

– Det er litt for langt til Vestby og vanskelig å få rørleggerne i Oslo og omegn til å kjøre dit for å gå på kurs, sier Finn Olaussen.

Dette har Uponor tatt konsekvensen av, og etablerer i disse dager et servicesenter med fokus på kurs og etterutdanning. Senteret vil i første omgang være ubetjent noen dager i uken, men blir det stor pågang og behovet melder seg vil det være aktuelt å ha en person her daglig sier Olaussen og Vang. Det vil være kontorplass for salgsfolk, men de vil ikke være der permanent. VA-bransjen vil også finne et tilbud her etter hvert. Uponor Infrastruktur vil på sikt bli en del av senteret.

Samarbeid med NRL og VVP
Uponor tilbyr kurs med eksamen både i gulvvarme- og tappevannsystemer og det er et samarbeid med NRL. NRL legger alle med godkjent kurs inn i sin database, og det følger rørleggeren i videre yrkeskarrieren, uavhengig av arbeidsgiver. Kurset inneholder både en teoretisk og en praktisk del, og er på seks timer for gulvvarme og fire timer for tappevann.

– Siden starten i 2008, har vi kurset over 500 rørleggere, sier Petter Vang, og håper på langt flere nå som tilbudet blir å finne i Oslo.

Produkter
Om ikke det blir noe lager av Uponors produkter i senteret, vil likevel kursene få sin praktiske del. På veggene i kurslokalet et det mest brukte av Uponors produktspekter montert opp. Her kan kursdeltagerne få kjenne- og skru på både fordèlere og kuplinger.

– Lagerholdet overlater vi til grossistene, sier Olaussen og Vang. Likevel er de ikke fremmede for tanken om etter hvert kanskje å ha noe av de mest brukte komponentene liggende i et begrenset antall på senteret – som en service til kundene.

Nå håper de på stort fremmøte de nærmeste dagene, og er godt rustet til å ta imot bransjefolk fra fjern og nær som trenger mer kompetanse om Uponors rørsystemer.