Elevene som vant i årets gründercamp på Sogn videregående skole bestod av Erik Kristiansen Buer (2.klasse elektro), Olav Johan Jørgensen (2.klasse elektro), Ken-Robin Grid (2. klasse elektro) og Yosef A. Amundsen (1. klasse bygg og anlegg). Med modellen Venkes hus (til høyre - klikk på bildet for større format) overbeviste de juryen om at de måtte gå helt til topps.

I besvarelsen viste de stor forståelse for hva fornybar energi er og prinsippene bak dette, de viste også stor kreativitet i å ta i bruk eksisterende løsninger og de hadde mange artige forslag til hvordan man kan bruke både solenergi og saltvann i framtidas hus. Guttene viste også at de behersket prinsippene bak passivhus-tankegangen med sitt framtidshus.

Siden det var Lavenergiprogrammet var årets oppdragsgiver var oppdraget som følgende:

Lavenergiprogrammet jobber for å få til energieffektivisering og energiomlegging i framtidens bygg, og ønsker derfor at dere skal komme med forslag til innovative (nyskapende) løsninger for framtidens bolighus - i år 2050:

a) Lag et forslag til bolighus som bruker så lite energi som mulig til oppvarming, oppvarming av varmtvann og teknisk utstyr som lys, tv, pc, vaskemaskin etc. Her skal dere velge konstruksjon, materialer og energiforsyning.

b) Lag en innretning (produkt/tjeneste) som hjelper huseieren til å følge med på strømforbruket.

c) Hvordan skal huset driftes (vedlikeholdes)?

d) Lag en modell av huset. (på PC, eller fysisk ved hjelp av tilgjengelig materialer.)

Løsningen skulle både presenteres muntlig samt vises fram som modell. Elevene fikk ett døgn på seg til å jobbe seg fram til besvarelse.

Det ble kåret vinnere i flere klasser, blant annet beste løsning, beste presentasjon og publikumspris. Juryen bestod av både lærere og fagfolk fra byggebransjen.

Prisen til beste presentasjon gikk til to grupper: Den ene gruppen hadde kombinert rehabilitering av en gammel låve med fiffige passivhusløsninger i nybygg, doble glasstak med gass som regulerte temperatur og lys, mens den andre gruppen laget lavenergihus som tok i bruk både vindkraft og solenergi og hadde oppsamling av regnvann til vannforsyning kombinert med grønnsakshave på taket.