Tag: yrkesfag

BNL: 10 grunner til å velge yrkesfag

Det nærmer seg juleferie for mange 10-klassinger og tid for å bestemme seg for videre skolegang. Det å velge yrkesfag gir mange fordeler, og her deler vi 10 gode grunner.

– Melby, du må lære ungdommen norsk!

Elever i yrkesskolen skal ikke lengre få undervisning i norsk første året i videregående skolen. Det øker ikke sjansen for bestått svenneprøve. Yrkesfag er i fornyelse. Mye er bra, som at teori og praksis blir knyttet tettere sammen. Men å vente med norsk til andre klasse, er ikke bra. Det kan bli en katastrofe.

Trenger flere med yrkesfag fra videregående skole

Norge vil ha for få med yrkesfaglig bakgrunn fra videregående i årene som kommer. Det viser SSBs siste rapport om sysselsetting og arbeidsstyrke fram...

Flere studenter søker seg til KEM og rørfaget

– Det er jenter som sikrer veksten til bygg- og anleggsteknikk. I 2020 var det 771 av dem, mot 636 i 2019. Trenden vi har sett de siste årene, fortsetter altså. Søkningen til KEM øker også, sier Jomar Talsnes Heggdal, fagsjef næringspolitikk i Byggenæringens Landsforening, BNL.

Fortsatt flest søkere til yrkesfag

I år er det omtrent 500 flere søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på Vg1, sammenliknet med de studieforberedende programmene. Av yrkesfagene er helse- og oppvekst fortsatt det mest populære for de som søker seg til Vg1.

– Gledelig at man prioriterer yrkesfag og nye læremidler

Det er positivt at regjeringen også i statsbudsjettet for 2020 prioriterer yrkesfag og nye læremidler. Det er viktig når nye læreplaner skal innføres, kommenterer Oddgeir Tobiassen.

Halvparten søker yrkesfag

Mer enn 9 av 10 søkere har fått tilbud om skoleplass etter at fylkeskommunene har gjennomført sitt førsteinntak til videregående opplæring. 86 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske, en liten oppgang fra i fjor.

Disse yrkene er det størst etterspørsel etter fremover

Norge har et skrikende behov for flere tømrere, betongarbeidere, rørleggere og andre håndverkere de neste årene. Unge som velger yrkesfag nå har gode jobbutsikter. Mer...

Flere velger yrkesfag

Mer enn 34 500 elever har fått plass på yrkesfag når de begynner i videregående opplæring denne høsten. Halvparten av elevene på VG1 får nå plass på yrkesfag, og det er den største andelen på flere år.

Økt spesialisering skal gjøre yrkesfagene mer populære

Regjeringen har lagt fram en ny struktur for yrkesfagutdanningen. Elevene skal få mer spesialisering allerede fra første skoleår. Ordningen skal etter planen tre i kraft fra 2020.

Ny rekord i læreplasser i 2017

I 2017 fikk 20 800 yrkesfagelever læreplass i en bedrift. Aldri før har så mange fått læreplass.

8 av ti foreldre er positive til at barna velger yrkesfag

8 av 10 foreldre med barn under 20 år er positive eller svært positive til at egne barn velger en yrkesfaglig retning (79%). Det viser en representativ undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av Rørentreprenørene Norge.

Gjennomføringen av yrkesfag i bunnsjiktet i OECD

Norge er blant de svakeste landene når det gjelder gjennomføring av yrkesfaglig videregående opplæring i løpet av normert tid, ifølge en fersk rapport fra OECD.

Fremhev nyansene innenfor yrkesfagene

Rørentreprenørene Norge har sendt brev til til Kirke,- utdannings- og forskningskomiteen hvor de ber komiteen nyansere debatten om yrkesfag.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com