Tag: VKE

VKE støtter lovpålagt utnyttelse av spillvarme

Spillvarme er en underutnyttet ressurs i Norge og det er viktig at myndighetene stiller krav og gir insentiver til aktører i markedet slik at denne ressursen utnyttes. VKE mener OEDs forslag til endringer i energiloven er en god måte for å øke utnyttelsen av spillvarme.

Det første systemet for intern-kontroll, HMS og KS for kulde- og...

VKE og Håndverksdata har den siste tiden samarbeidet for å utvikle et bransjespesifikt HMS- og KS-system for VKEs medlemmer. Nå lanseres internkontrollsystemet VKE Integrator.

VKE og Håndverksdata lanserer intern-kontrollsystemet VKE Integrator

Det første systemet for internkontroll, HMS og KS for kulde- og ventilasjonsbransjen er klart. VKE og Håndverksdata har den siste tiden samarbeidet for å utvikle et bransjespesifikt HMS- og KS-system for VKEs medlemmer. Nå lanseres internkontrollsystemet VKE Integrator.

– Et stort skritt for digitalisering av byggenæringen

VKE er en av de vareproduserende organisasjonene innen byggenæringen som har bidratt med grunnfinansieringen til etableringen av PDT Norge, sammen med Direktoratet for byggkvalitet. Til å representere VKE i styret i PDT Norge, har organisasjonen valgt Jon Dehli fra Flexit AS.

VKE har bidratt til å redde Nordlandsmodellen

Kuldeutdanningen i Nordland har i mange år hatt en annen modell for utdanningen enn resten av landet. Fra høsten 2021 sto Nordland i fare for at tilbudet ville bli borte, den eksisterende bestillingen fra fylkeskommune var bare gyldig ut skoleåret 2020/2021.

VKE holder digitalt årsmøte 29. april

VKE Årsmøte holdes 29. april 2021 kl. 13.00 – 14.15. - På grunn av pandemien vil VKE avholde årsmøte digitalt, opplyser de i en melding.

Læreplan for kulde- og varmepumpe-teknikk på høring

Nå er læreplanen for Vg3 kulde- og varmepumpemontør på høring med frist 25. april. Læreplanen inneholder nye viktige kompetansemål for fremtidens kuldetekniker. Nye sentrale mål er å risikovurdere arbeidsoppgaver samt installere og terminere elektriske komponenter og utstyr til kuldemaskinen.

VKE med innspill til klimaplanen 2021 – 2030

VKE med klare anbefalinger til Stortingets energi- og miljøkomité under høring om regjeringens Klimaplan for 2021 – 2030.

– En fordel at det kommer strengere krav til hvem som...

Den europeiske foreningen for kuldeentreprenører, AREA, har nylig gjennomført en undersøkelse hos alle sine medlemmer om hvor mange som har f-gass-sertifikat og hvor stor...

– Viktig at VKE har et aktivt styre

VKE skal på sitt årsmøte 28.april velge hele fire nye medlemmer til styret. Både styreleder og nestleder er på valg, samt to styremedlemmer. Leder av valgkomiteen i VKE, Lars Berge, oppfordrer medlemsbedriftene og bransjen til å komme opp med forslag til kandidater innen 1.februar.

OTDE og VKE starter teori-forberedende kurs i ventilasjonsteknikkfaget

Kan du tenke deg å ta fagbrev som ventilasjonstekniker ved å være med på teori-forberedende kurs? Ventilasjonstekniker er en ny fagutdanning innen elektrofag. For dem med lang relevant erfaring er det mulighet til å ta fagbrev uten opplæring i skole og læretid i bedrift. Dette kalles praksiskandidatordningen.

VKE inngår avtale med Håndverksdata

VKE og Håndverksdata har inngått avtale om å tilby et bransjespesifikt dataverktøy for internkontroll, HMS og sjekklister til VKEs medlemsbedrifter. VKEs medlemmer har i dag...

Ny FL-VA/VVS/Kulde er ute

VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi er med som partner når felles salgs- og leveringsbetingelser for VA/VVS/Kulde 2020 er justert.

Fornyelse av F-gass-sertifikat utsatt til 1. juni 2021

Miljødirektoratet har 20. november varslet at fristen for å fornye F-gass-sertifikatet er utsatt nok en gang grunnet koronarestriksjoner. Fristen er utvidet fra 1. desember 2020 til 1. juni 2021.

Ventilasjon og kulde slutter seg til felles salgs- og leveringsbetingelser for...

VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi er med som partner når Felles salgs- og leveringsbetingelser for VA/VVS/Kulde 2020 er justert
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com