Tag: VKE

Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

– Venter betydelig markedsfall også i rørbransjen

En ny rapport fra Prognosesenteret varsler tøffere tider for deler av næringen i neste år. Rapporten er utarbeidet for foreningen for Ventilasjon, kulde og energi (VKE) og viser hvordan klimamarkedet rammes. - Tallene derfra gir også en indikasjon på hvordan rørmarkedet rammes, mener Rørentreprenørene Norge

Høring om regelverk for F-gasser

EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk

– Ja, vi vil gjerne være med og revidere NS 3420-del...

«Trenger vi å revidere NS 3420-del V for Ventilasjon?» spurte prosjektleder Kristoffer Polak i Standard Norge gjennom VVSforum, og inviterte aktuelle virksomheter i ventilasjonsbransjen til å delta i revisjonsarbeidet.

Knut Skogstad er ny styreleder i VKE

Det er gjort endringer i styreverv i VKE. Knut Skogstad trer inn som styreleder mens Jens Petter Burud blir ny nestleder. Styreleder i VKE Steinar Holm har gått over i annen virksomhet og er ikke lenger ansatt i en VKE-medlemsbedrift.

F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember

Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige klimagasser (F-gasser) til 1. desember 2020.

EU planlegger innstramming av F-gassforordningen

EU-kommisjonen slapp 29. juni et veikart for en revisjon av F-gassforordningen. EU ønsker å forlenge nedtrappingen for bruk av HFK-gasser i tråd med Montrealprotokollen, samt å stramme inn reguleringen på flere områder.

Mangel på læreplasser i bransjen bekymrer VKE

Koronakrisen har gjort at mange av VKEs medlemsbedrifter har krevende økonomi om dagen, det er også mange som er bekymret for tiden fremover. Men nå er det mange elever som skal ha opplæring i bedrift og som søker læreplasser. Bransjen kan gå glipp av mange gode fagarbeidere om vi ikke finner læreplasser til elevene.

Klimamarkedet rammes av svekket byggeaktivitet

VKEs markedsrapport viser at koronakrisen generelt svekker utsiktene for byggeaktiviteten framover, og klimamarkedet vil også rammes. Men det er først neste år at nedgangen for nybygg ventes å treffe klimamarkedet.

– Det er beklagelig at regjeringen og Enova ikke styrker støttetilbudet til boligeiere

VKE skrev i mars et brev sammen med flere andre organisasjoner hvor vi ba klima- og miljøministeren om å doble støttesatsene for energitiltak i boliger ut 2020. I den siste tiltakspakken fra regjeringen har økningen av støttesatsene dessverre uteblitt.

– Ikke kjøp ulovlige kuldemedier

– VKE arbeider for en seriøs og miljøbevisst bransje. F-gassregelverket er nødvendig for å hindre lekkasje og utslipp av sterke klimagasser og dette er noe bransjen skal etterleve, sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

Bjørn-Osvald Skandsen inn i VKEs styre

Systemair har vært et aktivt medlem i VKE i en årrekke og på årsmøtet den 7. mai ble Bjørn-Osvald Skandsen, administrerende direktør i Systemair AS, valgt inn i VKE styre. Styret består av syv medlemmer og to vararepresentanter fra både entreprenører innen ventilasjon og kulde og fra leverandørsiden.

Ny rapport fremhever varmepumper som en nøkkelteknologi

I en nylig publisert rapport fra NVE fremheves varmepumper som en nøkkelteknologi for å nå kravene i EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Direktivet har som mål å effektivisere energibruken med 32,5 prosent innen 2030.

Vil ha momskutt på håndverkstjenester

Kutt momsen for en periode. Det vil gi håndverkeren arbeid og privatpersoner får oppgraderingen gjort rimeligere. Rørentreprenørene Norge, Nelfo og VKE ber regjeringen og Stortinget innføre en midlertidig reduksjon av mva-satsen fra 25 til seks prosent. De tre organisasjonene foreslår at spesialordningen skal gjelde bestillinger som foretas i perioden fra 14. april til 1. august.

Lav kronekurs skaper økonomiske problemer for importører

Kronekursen er historisk lav og skaper store utfordringer for leverandører som er avhengig av importerte råvarer og produkter. Nå ønsker Thor Lexow, administrerende direktør i VKE, solidaritet og en gjennomgang av eksisterende kontrakter for å finne en løsning på den drastiske kostnadsøkningen.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com