Tag: VKE

Læreplan for kulde- og varmepumpe-teknikk på høring

Nå er læreplanen for Vg3 kulde- og varmepumpemontør på høring med frist 25. april. Læreplanen inneholder nye viktige kompetansemål for fremtidens kuldetekniker. Nye sentrale mål er å risikovurdere arbeidsoppgaver samt installere og terminere elektriske komponenter og utstyr til kuldemaskinen.

VKE med innspill til klimaplanen 2021 – 2030

VKE med klare anbefalinger til Stortingets energi- og miljøkomité under høring om regjeringens Klimaplan for 2021 – 2030.

– En fordel at det kommer strengere krav til hvem som...

Den europeiske foreningen for kuldeentreprenører, AREA, har nylig gjennomført en undersøkelse hos alle sine medlemmer om hvor mange som har f-gass-sertifikat og hvor stor...

– Viktig at VKE har et aktivt styre

VKE skal på sitt årsmøte 28.april velge hele fire nye medlemmer til styret. Både styreleder og nestleder er på valg, samt to styremedlemmer. Leder av valgkomiteen i VKE, Lars Berge, oppfordrer medlemsbedriftene og bransjen til å komme opp med forslag til kandidater innen 1.februar.

OTDE og VKE starter teori-forberedende kurs i ventilasjonsteknikkfaget

Kan du tenke deg å ta fagbrev som ventilasjonstekniker ved å være med på teori-forberedende kurs? Ventilasjonstekniker er en ny fagutdanning innen elektrofag. For dem med lang relevant erfaring er det mulighet til å ta fagbrev uten opplæring i skole og læretid i bedrift. Dette kalles praksiskandidatordningen.

VKE inngår avtale med Håndverksdata

VKE og Håndverksdata har inngått avtale om å tilby et bransjespesifikt dataverktøy for internkontroll, HMS og sjekklister til VKEs medlemsbedrifter. VKEs medlemmer har i dag...

Ny FL-VA/VVS/Kulde er ute

VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi er med som partner når felles salgs- og leveringsbetingelser for VA/VVS/Kulde 2020 er justert.

Fornyelse av F-gass-sertifikat utsatt til 1. juni 2021

Miljødirektoratet har 20. november varslet at fristen for å fornye F-gass-sertifikatet er utsatt nok en gang grunnet koronarestriksjoner. Fristen er utvidet fra 1. desember 2020 til 1. juni 2021.

Ventilasjon og kulde slutter seg til felles salgs- og leveringsbetingelser for...

VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi er med som partner når Felles salgs- og leveringsbetingelser for VA/VVS/Kulde 2020 er justert

RørNorge er glade for nye klare regler innen offentlige innkjøp

Organisasjonene Nelfo, Rørentreprenørene Norge og VKE er glade for at Næringsdepartementet slår fast at store offentlige kontrakter i utgangspunktet skal deles opp. – Dersom de ikke kan deles opp må det begrunnes.

– God ventilasjon reduserer smitte

Vi oppholder oss i gjennomsnitt 90 prosent av tiden innendørs. I disse koronatider der vi i tillegg er mindre på farten, har denne prosentandelen trolig steget ytterligere. Det å oppholde seg innendørs skal være både trygt og sunt. Det er tross alt hovedhensikten med bygninger – de skal beskytte oss mot vær, vind og farer. Da er det helt essensielt at inneklimaet også er trygt.

VKE: Kryssløp fra Vg1 Teknikk og industriell produksjon må bestå

I mange år har det vært tillatt at elever som går på Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) har kunnet velge å krysse over...

Støtter Byggkvalitetsutvalgets forslag om lovregulering av yrker

Byggkvalitetutvalgets høringsforslag om forsvarlig byggkvalitet, har som ventet fått blandede tilbakemeldinger fra ulike profesjoner innen byggebransjen. Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) og Rørentreprenørene Norge er derimot krystallklare på at forslaget om lovregulerte yrker vil gi et kvalitetsløft både for deres bransjer og sluttproduktet.

Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

– Venter betydelig markedsfall også i rørbransjen

En ny rapport fra Prognosesenteret varsler tøffere tider for deler av næringen i neste år. Rapporten er utarbeidet for foreningen for Ventilasjon, kulde og energi (VKE) og viser hvordan klimamarkedet rammes. - Tallene derfra gir også en indikasjon på hvordan rørmarkedet rammes, mener Rørentreprenørene Norge
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com