Tag: ventilasjon

Ny løsning for kjøkkenventilasjon i leilighetsprosjekt i Moss

I et nytt boligprosjekt i Moss har utbygger Frigaard Bolig AS valgt en ny løsning for kjøkkenventilasjon. Fremfor en tradisjonell løsning med forsert ventilasjon over tak, vil de første 69 leilighetene få kjøkkenfilter med PlasmaMade-teknologi.

IV Produkt arrangerer webinar om fremtidens ventilasjon

Under webinaret skal man få kunnskap om hvordan godt inneklima og smart ventilasjon kan forbedre helsen, øke produktiviteten og samtidig være en lønnsom investering.

Hva skjer med brannstrategien ved strømbrudd?

Jeg blir stadig forundret over hva som danner grunnlaget for valg av brannstrategi i ulike bygg, og at folk tilsynelatende ikke alltid tenker over konsekvenser av valgene de tar. Enkelte brannrådgivere godkjenner løsninger som absolutt ikke holder mål i enkelte prosjekter. Er bygget sprinklet, ser det nærmest ut som man kan se bort fra forskriftskrav for tekniske installasjoner når det gjelder brannsikring.

Store utfordringer i varme- og kjølemarkedet for 2021

De mange aspektene ved den pågående pandemien har fullstendig dominert 2020 - og med rette, siden effektene har vært formidable og globale. Hvis vi et øyeblikk tar et skritt tilbake, er det da andre viktige utviklingstrekk i HVAC-sektoren som kan ha blitt overskygget av de umiddelbare effektene av pandemien? Og hva ligger i pipeline for 2021?

Ny rekrutteringssatsing for ventilasjon- og blikkenslagerfaget

Pandemi og endringer i utdanningstilbudet byr på nye utfordringer for flere av håndverksfagene. VBL satser på økt digital synlighet for å nå frem til ungdommen om hvilke muligheter ventilasjon- og blikkenslagerfaget har å tilby.

Direktoratet for byggkvalitet varsler tilsyn med nedsenkede himlinger

Direktoratet for byggkvalitet skal sjekke om produsenter, leverandører, distributører og importører har produktdokumentasjonen som er nødvendig for å omsette nedsenkede himlinger.

Leverer aggregater med toppanslutning opp til 30.000 kubikkmeter luft i timen

Arealutnyttelse er et stikkord som stadig løftes høyere når nye bygg skal planlegges eller gamle bygg skal restaureres. Det fører til at stadig flere velger luftbehandlingsaggregater fra VoltAir, som blant annet har unike og fleksible løsninger med muligheter for anslutninger både på toppen og på siden.

SINTEF vil tilby personsertifisering for innregulering av ventilasjonsanlegg

SINTEF tester ut markedet for sertifisering av personer som utfører innregulering av ventilasjonsanlegg, og ønsker å komme i kontakt med bedrifter som er interessert i en slik ordning.

Nordic Steel kjøper produksjonsenheten til GMC HVAC

– Vi er svært glade for at produksjonsenheten til GMC HVAC nå blir en del av oss. GMC HVAC er et anerkjent selskap innenfor fagfeltet ventilasjon og varme og energi, forteller Børre Lobekk, daglig leder i Nordic Steel Group.

Personlig oppvarming i nye kontorbygg kan være lønnsomt

Med behovsstyrt ventilasjon og personlig oppvarming i nye kontorbygg kan man få lavere utslipp og mer fornøyde brukere, viser en studie fra Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN).

Plassbygd aggregat fra VoltAir skal sikre god ventilasjon i Norsk Kyllings...

Investeringer i drift og teknologi knyttet til dyrevelferd gjør at Norsk Kyllings fabrikk i Orkanger på ca. 35.000 m2 skal bli banebrytende innen energibruk og bærekraft. For å kunne behandle de enorme luftvolumene og samtidig oppta minst mulig areal, valgte Bravida plassbygde aggregat fra VoltAir.

Ventilasjon, inneklima og COVID-19: Har vi nok kunnskap for gode råd?

Vi er nå i en situasjon der det nasjonalt og internasjonalt legges ned en voldsom innsats for å begrense skadevirkningene av COVID-19. På faggruppe for energi og inneklima ved SINTEF får vi stadig spørsmål om hvordan riktig ventilasjon og bygningsdrift kan bidra til denne internasjonale dugnaden. Vi har gått gjennom en del av det som finnes av litteratur og anbefalinger, og forsøkt å gi noen svar.

– Koronautbruddet setter ventilasjon og ventilasjonsfiltre på dagsorden

VKE publiserte nylig sine anbefalinger for å redusere risiko for luftsmitte i roterende varmegjenvinnere og andre ventilasjonsanlegg. Muligheten for at koronaviruset kan smittes via aerosoler er fortsatt uavklart, men skaper allikevel utfordringer for byggeiere over hele landet.

Ønsker seg like spilleregler for byggbare og velfungerende løsninger

- Vi ønsker oss like spilleregler basert på byggbare og velfungerende løsninger. Brann- og boligventilasjon er eksempler på områder hvor byggeregler med veiledning ikke klargjør hva som er tilfredsstillende løsning. Dette resulterer fort i konflikt, dårlig funksjon og uforutsette kostnader, sier Dr. ing Mads Mysen, fagdirektør hos GK Inneklima AS og professor II OsloMET.

– Hold ventilasjonen i gang og sørg for riktig drift og...

Korona-utbruddet har reist spørsmål om roterende varmegjenvinnere og omluft i ventilasjonsanlegg. VKE har utarbeidet en anbefaling til bransjen som kan oppsummeres kort: Hold ventilasjonen i gang og sørg for riktig drift og vedlikehold!
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com