Tag: Vannskader

Også saneringsbransjen merker økende antall vannskader

Majoriteten av alle skader i boliger i Norge er relatert til vann. Nå merker også saneringsbransjen økende etterspørsel etter saneringstjenester fra vannskader.

Tusenvis av vannskader kunne vært unngått

En av tre nordmenn har opplevd vannskade på boligen sin, ifølge en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Grohe. Oppimot 15 000 av disse kunne vært unngått, mener forsikringsselskap.

Vannskadene fortsetter å øke i 2019

Erstatning på vannskader var i tredje kvartal på totalt 2,3 milliarder for 2019, en økning på fem prosent fra i fjor, ifølge tall fra Finans Norge. Rørbransjen jobber kontinuerlig for å redusere antall vannskader og har lenge satset på kvalitet og kompetanse for å sørge for sikre rørinstallasjonene. Bransjen stiller seg derfor undrende til hvorfor skadene fortsetter å øke, uten god nok dokumentasjon.

– Vi har kommet langt når det gjelder vannskader i...

Norge har kanskje kommet lengst i Norden i arbeidet mot vannskader. Men mye mer kan og må gjøres, konkluderer Are Skaar Nielsen, fagsjef sanitærteknikk i Rørentreprenørene Norge, etter Nordisk vannskadeseminar i Reykjavik på Island.

Nordiske erfaringer om vannskader skal utveksles

Siste nytt om vannskader og fuktproblematikk i våtrom skal luftes faglig når Nordens bransjefolk, spesialister og forskere samles i Reykjavik i august. Et bredt faglig program inneholder blant annet resultater fra svenske og islandske registreringer av omfang og årsaker til vannskader.

– Ingen kan vise dokumentasjon som viser at forskriften tjener noe...

Kravene til utskiftbarhet, lekkasjesikring og -varsling for skjulte installasjoner reduserer ikke forekomsten av vannskader. Derimot fordyrer de norske hus, står i veien for bygging av moderne baderom og skaper hygieneproblemer.

Mange årsaker til vannskader

Tor Backe mener rørleggeren får ufortjent mye tyn når vannskader oppstår. – Ofte handler det om produkter som ikke holder mål, så det er all grunn til å fordele ansvaret, sier han til VVSforum.

Kjemper mot amatører på badet

Rørleggerdirektør krysser fingre for en skadefri jul i norske hjem. - Vannskader kan unngås dersom folk bruker fagfolk, sier Frank Olsen.

Smarthusløsning fra Grohe skal stoppe vannskader

IOT – internett of things begynner for fullt å gjøre sitt inntog i VVS-bransjen. Flere løsninger og produkter kommer på løpende bånd. Dette åpner nye muligheter for VVS- og rørbransjen mener Grohe som nettopp har lansert et nytt produkt som skal redusere vannskader.

– Det blir bare verre og verre

- Stadig økende pris- og tidspress gir seg utslag i feil og mangler som medfører kostbare vannskader, mener produktsjef Kenneth Riisa hos Armaturjonsson AS. Under VVS Forum konferansen forleden kom Riisa med like mange spørsmål som han gav svar.

– Vil bli best i klassen på å unngå vannskader

Vannlekkasjer skyldes sjelden feil på produkter eller uflaks. Vannskader oppstår oftest i kjølvannet av dårlig planlegging, urealistiske tidsfrister og svikt i rutiner. Den nye flerfaglige VVS-entreprenøren Flow Group tar oppgjør med problemet, og vil samtidig bli best i klassen på å unngå vannskader.

– Dagens forskrifter og regler bidrar ikke til å minske vannskadene

Dagens forskrifter reduserer ikke antallet vannskader, tvert i mot risikerer de å øke sannsynligheten for at det skjer. Kampen mot lekkasjer må derfor bygge på kunnskap i stedet for frykt. Hvis ikke risikerer man å legge til rette for en ytterligere flom av vannskader. Fokus i dag er på sikring og krav, ikke på selve utførelsen. Det mener VVS-ingeniør, Patrick Storm-Jansen. 

Jakter på årsakene til vannskader

Forsikringsbransjen er på jakt etter bedre statistikk på vannskader, og Tryg lanserer neste år nye krav til skaderapportering. Nå skal årsakssammenhengen frem i lyset, og det stilles nye og strengere krav til de som er ute i felt og sjekker skader.

Hvor viktig er dokumentasjonen på rør-i-rør systemene?

I morgen kan du høre produkstsjef Kenneth Riisa fra Armaturjonsson, fortelle om hvilke krav rørleggerne må forholde seg til med hensyn til dokumentasjon når det gjelder rør-i-rør systemene. Hvilke detaljer som er helt nødvendige for å ivareta utskiftsbarhet, lekkasjesikkerhet og lang levetid. Hvorfor det allerede i planleggingsfasen er viktig å tenke strømningstøy og ikke minst bakteriegroing.»

Er regelverk og praksis i utakt ?

- Er dagens regelverk og praksis årsaken til slurv, dårlig håndverk og mindre gode installasjoner, spør seniorkonsulent Arvid Aalen, Geberit. På seminaret om ”Vannlekkasjer fra rørinstallasjoner i bygg” på Hellerudsletta torsdag 23. november, vil Aalen i sitt foredrag belyse dette ytterligere, samt ta opp en rekke aktuelle problemstillinger.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com