Tag: Vannskader

– Ingen kan vise dokumentasjon som viser at forskriften tjener noe...

Kravene til utskiftbarhet, lekkasjesikring og -varsling for skjulte installasjoner reduserer ikke forekomsten av vannskader. Derimot fordyrer de norske hus, står i veien for bygging av moderne baderom og skaper hygieneproblemer.

Mange årsaker til vannskader

Tor Backe mener rørleggeren får ufortjent mye tyn når vannskader oppstår. – Ofte handler det om produkter som ikke holder mål, så det er all grunn til å fordele ansvaret, sier han til VVSforum.

Kjemper mot amatører på badet

Rørleggerdirektør krysser fingre for en skadefri jul i norske hjem. - Vannskader kan unngås dersom folk bruker fagfolk, sier Frank Olsen.

Smarthusløsning fra Grohe skal stoppe vannskader

IOT – internett of things begynner for fullt å gjøre sitt inntog i VVS-bransjen. Flere løsninger og produkter kommer på løpende bånd. Dette åpner nye muligheter for VVS- og rørbransjen mener Grohe som nettopp har lansert et nytt produkt som skal redusere vannskader.

– Det blir bare verre og verre

- Stadig økende pris- og tidspress gir seg utslag i feil og mangler som medfører kostbare vannskader, mener produktsjef Kenneth Riisa hos Armaturjonsson AS. Under VVS Forum konferansen forleden kom Riisa med like mange spørsmål som han gav svar.

– Vil bli best i klassen på å unngå vannskader

Vannlekkasjer skyldes sjelden feil på produkter eller uflaks. Vannskader oppstår oftest i kjølvannet av dårlig planlegging, urealistiske tidsfrister og svikt i rutiner. Den nye flerfaglige VVS-entreprenøren Flow Group tar oppgjør med problemet, og vil samtidig bli best i klassen på å unngå vannskader.

– Dagens forskrifter og regler bidrar ikke til å minske vannskadene

Dagens forskrifter reduserer ikke antallet vannskader, tvert i mot risikerer de å øke sannsynligheten for at det skjer. Kampen mot lekkasjer må derfor bygge på kunnskap i stedet for frykt. Hvis ikke risikerer man å legge til rette for en ytterligere flom av vannskader. Fokus i dag er på sikring og krav, ikke på selve utførelsen. Det mener VVS-ingeniør, Patrick Storm-Jansen. 

Jakter på årsakene til vannskader

Forsikringsbransjen er på jakt etter bedre statistikk på vannskader, og Tryg lanserer neste år nye krav til skaderapportering. Nå skal årsakssammenhengen frem i lyset, og det stilles nye og strengere krav til de som er ute i felt og sjekker skader.

Hvor viktig er dokumentasjonen på rør-i-rør systemene?

I morgen kan du høre produkstsjef Kenneth Riisa fra Armaturjonsson, fortelle om hvilke krav rørleggerne må forholde seg til med hensyn til dokumentasjon når det gjelder rør-i-rør systemene. Hvilke detaljer som er helt nødvendige for å ivareta utskiftsbarhet, lekkasjesikkerhet og lang levetid. Hvorfor det allerede i planleggingsfasen er viktig å tenke strømningstøy og ikke minst bakteriegroing.»

Er regelverk og praksis i utakt ?

- Er dagens regelverk og praksis årsaken til slurv, dårlig håndverk og mindre gode installasjoner, spør seniorkonsulent Arvid Aalen, Geberit. På seminaret om ”Vannlekkasjer fra rørinstallasjoner i bygg” på Hellerudsletta torsdag 23. november, vil Aalen i sitt foredrag belyse dette ytterligere, samt ta opp en rekke aktuelle problemstillinger.

Finans Norge melder om milliarderstatninger etter vannskader

Hittil i år er det registrert vannskader for 1,7 milliarder kroner i boliger og hytter her i landet.  Det viser tall fra Finans Norge og forsikringsselskapene.

Nedslående statistikk for rør-i-rør-montasje

Etter 31 befaringer på byggeplasser i Oslo-regionen, ble det avdekket feil og mangler på samtlige undersøkte sanitæranlegg. Forsikringsselskap roper varsku.

– Kvalitetssikring er den beste lekkasjesikring

- Å kun fokusere på å legge inn lekkasjesikringer for å begrense vannskader som følge av slurv og dårlig håndverk, vil verken rørleggerbedrifter eller kundene være tjent med, sier Anders Sødal Ranheim, prosjektleder hos Østlandske VVS i Oslo.

– Store vannskader i næringsbygg skyldes slurv og sløvheter

Slurv med koblinger, pressfittings og klamring av avløpsrør, samt sløvhet med prosjektering og prosjektoppfølging av rør for takvann, er årsaken til store vannskader i følge Gjensidige.
- Advertisement -
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com