Tag: Totalentrepriser

– Ulike normer og regler som skaper forvirring og konflikter

- Det finnes utrolig mange flinke VVS rådgivere, rørentreprenører, produsenter og leverandører i Norge. Vår kunnskap og vårt håndverk står ikke noe tilbake fra andre sammenlignbare europeiske land. Hvorfor skal vi lage vårt eget regelverk? spør Lasse Antonsen, teknisk sjef hos rørleggerbedriften K. Lund i Trondheim.

Totalentreprise i 10 artikler (NS 8407/ NS 8417)

Entreprenøren må i sin sluttoppstilling ta med alle sine krav – også omtvistede tillegg. Sluttoppstillingen skal gi en oversikt over alle betalte og ubetalte krav. Ubetalte tilleggskrav som ikke fremkommer av sluttoppstillingen er å anse som frafalt

Totalentreprise i 10 artikler (NS 8407/ NS 8417)

Codex Advokat vil gjennom 10 artikler forsøke å lage en systematisk gjennomgang av de viktigste elementer i totalentreprise. Den har klare forskjeller fra utførelsesentrepriser (NS 8405 / NS 8406), men også mange likheter. Disse forskjeller og likheter bør man være fortrolig med.

Totalentreprise – valg av løsninger, kontrollansvar, uteglemte poster, skader m.v.

Totalentreprise – valg av løsninger, kontrollansvar, uteglemte poster, skader m.v. Kjennetegnet ved en totalentreprise er at totalentreprenøren har store friheter med hensyn til materialvalg og...

Totalentreprise – fremdrift, fakturering

Fremdriftsplanen som totalentreprenøren skal levere innen 4 uker er relevant også selv om det lages reviderte fremdriftsplaner. Uten 4-ukers plan kan det bli vanskelig å kreve tillegg for forsinkelse som skyldes oppdragsgiver.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com