Tag: TEK17

Etterlyser større vilje til å følge TEK17

- Alt for mange tar for lett på vannskadeforskriften, og særlig blant de prosjekterende. Dette er en av årsakene til unødvendige lekkasjer i bygg. Hvis forskriften på noen områder er umulig å følge, burde særlig Rørentreprenørene Norge komme på banen for å rydde opp.

Det skal dokumenteres at alle krav i TEK17 er oppfylt

Når du bygger, endrer eller river, må du dokumentere at kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) er oppfylt i det ferdige byggverket. Dokumentasjonskravene i kapittel 2 i byggteknisk forskrift gjelder for alle kapitlene i TEK17.

– Ulike normer og regler som skaper forvirring og konflikter

- Det finnes utrolig mange flinke VVS rådgivere, rørentreprenører, produsenter og leverandører i Norge. Vår kunnskap og vårt håndverk står ikke noe tilbake fra andre sammenlignbare europeiske land. Hvorfor skal vi lage vårt eget regelverk? spør Lasse Antonsen, teknisk sjef hos rørleggerbedriften K. Lund i Trondheim.

Rørleggerbransjen og DiBK

Etter å ha jobbet aktivt med forskriftsendringer, først med BE og deretter med DiBK, helt fra 1982 til 2017, må jeg berømme Lars-Erik Fiskum sin uttalelse etter Nordisk Vannskadeseminar i år. Direktoratet må tåle kritiske bemerkninger for sitt «samarbeid» med rørleggerbransjen

Har bedt om møte med SINTEF Community

Etter årets Nordisk Vannskadeseminar i Reykjavik, uttalte forskningsleder i Sintef Community Lars-Erik Fiskum seg kritisk til Direktoratet for byggkvalitet. Nå vil direktoratet ha en forklaring.

Tvister om sluk i våtrom

Problem med for lite fall til sluk eller motfall har vært årsak til mange boligtvister, og er blitt en gjenganger i tvistesaker mellom boligselgere/-kjøpere. Det skyldes ikke minst endringer i de tekniske forskriftene.

Forarbeidet til nye energi- og miljøkrav i TEK17 er i gang

EUs bygningsenergidirektiv II skal innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger. Her i Norge utarbeider nå Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) et forslag til en definisjon av nNEB som kan inngå i byggteknisk forskrift.

Mange utfordringer med DiBKs forslag til nye miljø- og energikrav

Under DIBK sitt dialogmøte nylig ble det stilt flere uavklarte spørsmål fra deltakerne. Lars Myhre, teknisk sjef i Boligprodusentene, er positiv til nye krav, men usikker på hvordan kravene skal operasjonaliseres.

Reagerer på forskriftskrav knyttet til innbyggingssisterner

Hvorfor er nettopp innbyggingssisterner behandlet så detaljert i forskriften, spør Grete Kjeldsen, Senior bygningsfysiker MRIF hos Multiconsult. - Er dette basert på erfaringer fra mer enn én sak, eller basert på enkeltes oppfatninger og holdninger?

– Enkelt å finne gode løsninger for rørføringsveier

- Det er ikke vanskelig å få til gode løsninger for rørføringsveier i nye bygg. Men da må tiltakshaver og arkitekt både være klar over viktigheten av det og vite hvilke muligheter som finnes. I tillegg må byggherren være villig til å ta merkostnaden det kan føre med seg, sier Øivind Ask, daglig leder hos Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS.

Slutt på overgangsordning for TEK10

I halvannet år har det vært mulig å prosjektere bygg etter enten TEK10 eller TEK17. Fra 1. januar er det TEK17 som gjelder.

– Han er mest opptatt av sine egne interesser

- Min umiddelbare kommentar til Grimsruds påstander er at kravene til våtrom er tilstrekkelig regulert i teknisk forskrift (TEK17). Det å hevde at utbyggere leverer dårligere våtrom fordi de ikke følger Byggebransjens Våtromsnorm er tendensiøst og kan tyde på at representanten fra Fagrådet for våtrom er mer opptatt av sin egne interesser enn å gi objektiv informasjon.

Boligkjøpere bør kreve mer enn minimumskravene i TEK

Ny byggteknisk forskrift (TEK 17) skal gjøre det billigere å bygge boliger fordi regelverket er blitt enklere, noe som igjen skal gavne kjøperne. Norconsults Arne Pihl Bordi mener dette imidlertid ikke er nok til å løse ubalansen i forventningene fra folk som kjøper seg en strøken leilighet i en boligblokk.

NCC bygger miljøbygg til 205 millioner

Etter 17 år i planleggingsskuffen hos KLP Eiendom og seks måneder samspill med totalentreprenør, underleverandører, arkitekter og tekniske fag blir et av Trøndelags mest attraktive og bærekraftige kontorbygg endelig en realitet.

Norconsults Pihl Bordi holder innlegg på seminar om TEK17

Norconsults Arne Pihl Bordi holder innlegg på VVS-foreningens seminar om endringer i Byggteknisk forskrift, TEK17 og veiledning (VTEK). Seminaret finner sted 25. august, i Norconsults lokaler i Sandvika.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com