Tag: TEK 17

Hvordan dokumenterer man at TEK17 er oppfylt

Funksjonskrav, ytelseskrav, preaksepterte ytelser, forhåndsdokumenterte ytelser og løsninger er begreper ulike aktører i et byggeprosjekt må forholde seg til. Men hva betyr begrepene og hvordan dokumenterer man at de ulike kravene i TEK17 er oppfylt?

Revidert Norsk Standard for lydklasser

Standard Norge offentliggjør en av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy i et frokostmøte 20 september. I den nye utgaven av NS 8175 har vi gjort en rekke endringer og avklaringer som bransjen har pekt på. På seminaret lærer du mer om endringene og hvordan standarden kan brukes.

Slik møter DiBK kritikken etter dialogmøtet

I etterkant av DiBK sitt dialogmøte kritiserte flere sentrale personer i byggebransjen utkastet til nye energi- og miljøkrav i TEK17. Blant de som hadde sterke synspunkter på DiBKs arbeid med definisjon av nesten nullenergi bygg (nNEB), var Eivind Kolstad i Flexit, og Lars Myhre i Boligprodusentene. Tor Helge Dokka i Skanska hadde også synspunkter på arbeidet. Som svar på kritikken svarer Inger Grethe England følgende.

Sjakten til besvær!

Skal vi ha luft, strøm, varme og vann der vi jobber eller bor, så trenger bygget føringsveier. Ofte blir det lukkede sjakter, kulverter eller himlinger, de færreste ønsker at kanaler, rør og kabler skal være synlige. Spesielt gjelder det arkitekter og alle andre som ikke synes dette er så festlig.

Slik blir TEK17

Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK17, trer i kraft 1. juli 2017 og opphever fra samme tid forskrift TEK10. For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK 17.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com