Tag: TEK 17

Sjakten til besvær!

Skal vi ha luft, strøm, varme og vann der vi jobber eller bor, så trenger bygget føringsveier. Ofte blir det lukkede sjakter, kulverter eller himlinger, de færreste ønsker at kanaler, rør og kabler skal være synlige. Spesielt gjelder det arkitekter og alle andre som ikke synes dette er så festlig.

Slik blir TEK17

Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK17, trer i kraft 1. juli 2017 og opphever fra samme tid forskrift TEK10. For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK 17.
- Advertisement -
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com