Tag: Standard Norge

Ny standard for inneklima-parametere

Den nye standarden NS-EN 16798-1:2019 for inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse angir krav til innemiljøparametere for termisk miljø, inneluftkvalitet, belysning og akustikk.

– Må ha flere krav til utførelse, materialvalg og funksjonsprøving

Prosjektleder Kristoffer Jan Polak hos Standard Norge er lite tilfreds med tendensen til å begrense standarder og tilbudsbeskrivelser til funksjonskrav. Polak mener at Roy Frivolls innlegg om  at uklare tekniske beskrivelser gir kostbare feil, setter fokus på de reelle problemene i bransjen.

– Benytt produktdatamalene fra Standard Norge

Det er den klare oppfordringen til Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene og en av komitélederne i Standard Norges internasjonale standardiseringsarbeid. Nå settes premissene for felles digital informasjonsflyt om produkter i BAE-næringen.

Klimagassberegninger for bygninger – Ny metodikk gir oversikt

Metodikken i standarden kan brukes for beregning av både framtidige, nåværende og tidligere års klimagassutslipp. Dette gir mulighet til å identifisere tiltak både i kort og langt perspektiv.

Inviterer til frokostmøte om lydklasser for bygninger

Lydforholdene i bygninger påvirker oss alle i samfunnet. Gode lydforhold gir oss en god hverdag. Det er først når lydforholdene blir dårlige at vi legger merke til lyd og støy. Behovet for gode arbeidsforhold, hvile, ro og avslapning i hjemmet og i omgivelser er grunnleggende for vår trivsel og helse.

Standard Norge og SINTEF Byggforsk formaliserer samarbeidet

Både norske standarder (NS) og Byggforskserien er viktige redskaper for alle som er tilknyttet byggenæringen. - Byggenæringen trenger begge produktene i tillegg til et godt regelverk for å bygge bærekraftig og smart, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com