Tag: Standard Norge

Jon Sandnes er Standard Norges nye styreleder

Jon Sandnes mener standardisering er helt avgjørende for at samfunnet skal kunne levere bærekraftige løsninger i tiden framover. Han tar over etter tidligere leder av Statsbygg, Øyvind Christoffersen, som har sittet som styreleder i to perioder.

Starter arbeidet med å revidere NS 8409

Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer. Nå inviterer Standard Norge interessenter til å melde seg til arbeidet.

Skal utvikle norske standarder for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Nå starter utviklingen av norske standarder for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Bygg- og anleggsektoren står for store klimagassutslipp og ved å gjøre disse utslippsfrie vil det føre Norge godt på vei mot å nå disse målene. 

– Skal vi revidere NS 3420-del V for Ventilasjonsinstallasjoner?

–  Skal vi revidere NS 3420-del V for Ventilasjon? Det er prosjektleder Kristoffer Polak i Standard Norge som spør om dette. Han sier at Standard Norge ønsker tilbakemelding på om beskrivelsesstandarden for ventilasjon er moden for revisjon. Dersom den er det,  spør han om din virksomhet vil å delta i revisjonsarbeidet?

Samarbeidsavtale mellom Standard Norge og buildingSMART Norge

Standard Norge og buildingSMART Norge har inngått en samarbeidsavtale som skal styrke et allerede godt samarbeid og bidra til at nye standarder når næringen hurtigere.

Ny standard for inneklima-parametere

Den nye standarden NS-EN 16798-1:2019 for inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse angir krav til innemiljøparametere for termisk miljø, inneluftkvalitet, belysning og akustikk.

– Må ha flere krav til utførelse, materialvalg og funksjonsprøving

Prosjektleder Kristoffer Jan Polak hos Standard Norge er lite tilfreds med tendensen til å begrense standarder og tilbudsbeskrivelser til funksjonskrav. Polak mener at Roy Frivolls innlegg om  at uklare tekniske beskrivelser gir kostbare feil, setter fokus på de reelle problemene i bransjen.

– Benytt produktdatamalene fra Standard Norge

Det er den klare oppfordringen til Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene og en av komitélederne i Standard Norges internasjonale standardiseringsarbeid. Nå settes premissene for felles digital informasjonsflyt om produkter i BAE-næringen.

Klimagassberegninger for bygninger – Ny metodikk gir oversikt

Metodikken i standarden kan brukes for beregning av både framtidige, nåværende og tidligere års klimagassutslipp. Dette gir mulighet til å identifisere tiltak både i kort og langt perspektiv.

Inviterer til frokostmøte om lydklasser for bygninger

Lydforholdene i bygninger påvirker oss alle i samfunnet. Gode lydforhold gir oss en god hverdag. Det er først når lydforholdene blir dårlige at vi legger merke til lyd og støy. Behovet for gode arbeidsforhold, hvile, ro og avslapning i hjemmet og i omgivelser er grunnleggende for vår trivsel og helse.

Standard Norge og SINTEF Byggforsk formaliserer samarbeidet

Både norske standarder (NS) og Byggforskserien er viktige redskaper for alle som er tilknyttet byggenæringen. - Byggenæringen trenger begge produktene i tillegg til et godt regelverk for å bygge bærekraftig og smart, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com