Tag: plusshus

– Vi føler vi har brutt en barriere med disse prosjektene

Norge er et foregangsland når det kommer til forskning og utvikling av energieffektive bygninger. Nå kan kan man se tilbake på fem år med erfaringer fra null- og plussenergibygg. - De mest detaljerte måledataene har vi fra Kjørbo-prosjektet som består av totalt 5 tilnærmet like blokker på Kjørbo i Sandvika, sier Tor Helge Dokka, sjefsrådgiver i Skanska Teknikk.

Varme- og kjøling med ekstreme lavtemperatur-systemer

Løsninger for vannbåren varme og kjøling blir stadig mer energieffektive. Forskningsprosjektet Lowex hadde i perioden 2017 til 2019 som overordnet mål å utvikle nye totalkonsepter for termisk energiforsyning i nullenergibygg og plusshus. Målsetningen var å oppnå opptil 2.5 ganger høyere ytelse enn de beste løsningene på markedet. Nå kan bransjen se tilbake på resultatene fra treårsprosjektet.

– Smarte løsninger med intern energiflytting gir høy komfort

Flaget AS, med base i Hokksund, har i mange år hatt miljø- og klimavennlig fokus i boligbyggingen og har levert en rekke passivhus. Nå tar de steget ytterligere i tråd med det grønne skiftet, og har ambisjoner om å bygge 12 Plusshus på Ormåsen. Boliger som produserer mer energi enn de forbruker, og som gir et godt regnestykke både for økonomien, og for klimaet.

Nullutslippsbygg og plusshus på planen

6. – 7. november 2019 arrangeres den første nordiske konferansen om nullutslippsbygg og plusshus på Brattørkaia i Trondheim. VKE sitter i næringslivs-komiteen.

Bygg med energioverskudd

Om et drøyt halvår står Powerhouse Brattøra ferdig. Kontorbygget sentralt i Trondheim er blant de mest miljøambisiøse bygg i Norge. Her har alle parter anstrengt seg for å nå målet. - Bygget vil i sin brukstid generere mer energi enn det som blir brukt både i produksjon av materialer, bygging, drift og rivning, forklarer Sverre Smeplass i Skanska.

Arca Nova har inngått avtale med Free Energy om plusshuskonsept

Future Living prosjektet skal ha et moderne og gjennomtenkt teknologisk styringssystem av husene. Med Future Living prosjektet vil Arca Nova vise boligmarkedet at det er mulig å bygge plussenergihus med god lønnsomhet.

Nå kommer plusshus-bølgen i Oslo

Oslo kommune satser stort på plusshus, og Omsorgsbygg Oslo KF tar denne høsten i bruk de tre første plusshusbarnehagene.

Tåsenhjemmet – verdens første sykehjem i pluss?

Omsorgsbygg skal rive og bygge nytt sykehjem på Tåsen. Det nye bygget skal føres opp i tre, har ambisjon om å bli plusshus, skal være et FutureBuilt-prosjekt, og breeames til ambisiøse «excellent». Og i tillegg skal utslippene fra byggeplass reduseres ved hjelp av elektriske anleggsmaskiner.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com