Tag: Omsorgsbygg

Omsorgsbygg har signert prosjektleder-avtaler

Omsorgsbygg har gjennomført en konkurranse for å få en rammeavtale for prosjektledertjenester. Nå er avtaler signert med seks leverandører, dette er OPAK AS, HR Prosjekt AS, WSP Norge AS, Advansia AS, Probea AS og Magna Prosjekt AS.

Omsorgsbygg har ferdigstilt to barnehager med BVP-metoden

Omsorgsbygg i Oslo har i sommer ferdigstilt Vollebekk- og Munkerud barnehage med BVP-metoden.Oslo-barnehagene er de første ferdigstilte prosjektene i Difis pilotprosjekt for bruk av prosjektstyringsmetoden Best Value Procurement, også kalt BVP-metoden og «prestasjonsinnkjøp».

Ekstremt energieffektiv kjøling i barnehage

– Dette prosjektet viser at man kan kjøle ekstremt energieffektivt, sier teknisk koordinator Flemming Idsøe i Omsorgsbygg om Lia barnehage.

Per Morten Johansen fratrer som adm.dir. i Omsorgsbygg

Det er enighet mellom styret i det kommunale foretaket Omsorgsbygg og Omsorgsbyggs adm. dir. Per Morten Johansen om at han fra 16. november i år fratrer sin stilling.

Styreleder trekker seg og adm. direktør ber om samtaler med styret...

Administrerende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg har i dag bedt om å få innlede samtaler med styret om sin rolle, noe styret har akseptert.

Utvikler fremtidens baderom for sykehjem og omsorgsboliger

Omsorgsbygg Oslo KF, Forskningslaboratorium for universell utforming ved NTNU Gjøvik og Nasjonalt program for leverandørutvikling har det siste året testet fremtidens baderom for sykehjem og omsorgsboliger. Nå publiseres snart resultatene fra det unike prosjektet.

– Den nye anbudsmetoden gjør det lettere å vise hva vi...

Omsorgsbygg Oslo KF har gått i bresjen med bruk av «prestasjonsinnkjøp», en ny anbudsmetode basert på Best Value Procurement (BVP). Før sommeren vant Assemblin, Håkonrud Rør og Andresen og Sønn en anbudskonkurranse basert på metoden for det kommunale foretaket.

Disse fikk rammeavtaler med Omsorgsbygg

Omsorgsbygg utlyste før ferien anbud på rammeavtaler for rørleggertjenester i Oslo. Nytt i denne utlysningen var at byggherren av helsebygg i Oslo vektet kompetanse og personlig egnethet høyere en pris. Prisen ble verdsatt til kun 35 prosent i det totale anbudet.

Prisen ikke det viktigste i ny offentlig servicekontrakt på rørleggertjenester

Kompetanse og personlig egnethet vektes høyere når Omsorgsbygg lyser ut en rammeavta-le på rørleggertjenester. Hensikten er å sikre en effektiv anbudsprosess og at valgte tjenes-televerandør vil prestere som forventet.

Omsorgsbygg og Skanska har startet arbeidene med Lindeberg Sykehjem

Etter en vellykket Fase 1 av samspillskontrakten, har Skanska og Omsorgsbygg nå startet arbeidene med oppføringen av Lindeberg Sykehjem. Gjennom samspillsprosessen har Omsorgsbygg, byggherrens rådgivere og Sykehjemsetaten og Skanska videreutviklet og optimalisert prosjektet.

– Viktig avtale for oss hvor vi jobber målrettet

Assemblin har fornyet sin avtale med Omsorgsbygg Oslo KF om sprinklerservice og FG-kontroll på alle etatens 122 sprinkleranlegg. – En viktig avtale for oss innenfor...

Omsorgsbygg Oslo har inngått rammeavtaler om uavhengig kontroll

Omsorgsbygg Oslo KF har inngått parallelle rammeavtaler med fem rådgivningsfirmaer om uavhengig kontroll. Det er lovpålagt med slike kontroller, og målet er å redusere feil og mangler i byggesaker.

Skal samarbeide om verdens første plusshus sykehjem

Omsorgsbygg Oslo KF og HENT AS skal sammen utvikle nye Tåsen sykehjem til et signalbygg i verdensklasse. Innovasjonsviljen er på topp hos begge parter.

Nå kommer plusshus-bølgen i Oslo

Oslo kommune satser stort på plusshus, og Omsorgsbygg Oslo KF tar denne høsten i bruk de tre første plusshusbarnehagene.

Skal forske på baderom for sykehjem

Arealutnyttelsen på baderom i sykehjem og omsorgsboliger kan bli vesentlig bedre enn dagens standard. Omsorgsbygg skal i samarbeid med NTNU og Nasjonalt program for leverandørutvikling forske på hva som fungerer best i praksis.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com