Tag: NVE

Ny rapport fremhever varmepumper som en nøkkelteknologi

I en nylig publisert rapport fra NVE fremheves varmepumper som en nøkkelteknologi for å nå kravene i EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Direktivet har som mål å effektivisere energibruken med 32,5 prosent innen 2030.

– Ny tariffstruktur må ikke hindre energieffektivisering

Fremtidig nettleiestruktur kan hindre energieffektivisering og andre politiske mål, poengterer NOVAP og 10 andre organisasjoner i et felles brev til Stortinget.

Ny rapport om individuell måling av termisk energi

Med innføringen av EUs Energieffektiviseringsdirektiv kan det bli aktuelt med et krav om individuell måling av varme og kjøling. Norsk Energi har på oppdrag fra NVE levert en rapport om individuell måling av varme og kjøling, med fokus på kostnader.

NVE ruster seg for økt tilsyn

Økodesign-krav til både varme- og kjølesystemer står høyt på agendaen, og NVE lover at verstingene i bransjen skal lukes vekk.

NVE er glad for at bransjen etterspør tilsyn av kuldeanlegg

I en artikkel i VVS-forum 11.oktober blir Trond Kristiansen sitert på et ønske om at NVE i større grad skal kontrollere kuldeanlegg opp mot økodesignkravene.

Økodesignkrav og energimerking av produkter gir redusert kraftforbruk

Energimerking av produkter og økodesignkrav har bidratt til å holde energibruken i norske husholdninger vesentlig lavere enn om produktene ikke hadde vært merket. NVE har analysert ti produktgrupper, som samlet ville brukt om lag 3 TWh mer elektrisitet i 2030 uten disse virkemidlene.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com