Tag: NS-kontrakter

“Back-to back”-avtaler

I en NS-kontrakt har underentreprenøren rett på sitt berettigede på tilleggsbetaling uavhengig av om byggherre vil betale på dette tillegget eller ikke. "Back-to-back"-klausuler i en avtale er et vesentlig avvik fra NS-kontrakten, og som kan få betydelige konsekvenser for underentreprenøren.

EBA kartlegger omfanget av avvik fra NS-kontrakter

Gode relasjoner mellom hovedentreprenører og underentreprenører er en forutsetning for vellykkede prosjekter. Debatten om avvik fra NS-kontrakter handler om grunnleggende respekt mellom partene i byggenæringen. Nå ønsker EBA igjen å sette problemstillingen på dagsorden.

– Håper RørNorge endrer holdning og står opp for rørbransjens interesser

Tom Hauger i Flow Meisingset VVS AS er forundret over Rørentreprenørene Norges holdning til kontraktsinngåelser og NS-kontrakter. Spesielt ovenfor sine egne medlemmer, men ikke minst på vegne av hele rørbransjen. Han undres også om det blir for tette bånd med andre bransjeorganisasjoner i BNL-systemet.

Avvik fra Norsk Standard – “Solidaritetserklæringer”

I denne artikkelen tar jeg for meg der hvor en gruppe entreprenører overtar det funksjonsansvaret som hovedentreprenøren eller byggherre som utgangspunkt skal ha. Det kan ha betydelige konsekvenser for entreprenøren med hensyn til risikoer og kostnader i prosjektet.

Avvik fra NS-kontrakter skaper konflikter mellom hoved- og rørentreprenører

– Dette er ikke bare et problem for underentreprenørene, men også for hovedentreprenøren som i større grad må i retten når problemene blir store nok. Underentreprenørene har ofte lite fokus på risiko forbundet med å akseptere hovedentreprenørens avvik fra Norsk Standard. Vi må stille krav til mer forutsigbar inngåelse av kontraktspraksis.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com