Tag: NS 8407

Totalentreprise i 10 artikler (NS 8407/ NS 8417)

Litt forenklet kan kontrakten beskrives som en NS 8407-kontrakt med noen tilpasninger for underentreprise. Langt på vei er NS 8407 og 8417 like, men med de presiseringer som følger nedenfor. Det betyr at det man har lært om NS 8407 også gjelder for NS 8417 med de unntak som følger av denne artikkelen.

Totalentreprise i 10 artikler (NS 8407/ NS 8417)

Entreprenøren må i sin sluttoppstilling ta med alle sine krav – også omtvistede tillegg. Sluttoppstillingen skal gi en oversikt over alle betalte og ubetalte krav. Ubetalte tilleggskrav som ikke fremkommer av sluttoppstillingen er å anse som frafalt

Totalentreprise i 10 artikler (NS 8407/ NS 8417)

Codex Advokat vil gjennom 10 artikler forsøke å lage en systematisk gjennomgang av de viktigste elementer i totalentreprise. Den har klare forskjeller fra utførelsesentrepriser (NS 8405 / NS 8406), men også mange likheter. Disse forskjeller og likheter bør man være fortrolig med.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com