Tag: Legionellakontroll

Risikovurdering, alltid første steget i god legionellakontroll

God legionellasikring av bygg krever god kartlegging og nøye planlagte drifts- og kontrollrutiner. Kiwa NorKjemi foretar alltid en risikovurdering av bygget som første steg i arbeidet i legionellasikringen. Vurderingen er basert på mange års erfaring samt de til enhver tids lover og forskrifter.

– Våre løsninger kan sammen gi store kostnads-reduksjoner for borettslag og...

Apurgo og LK Systems går sammen om en offensiv mot byggebransjen og byggeiere. - Det kan gi store energibesparelser for borettslag og sameier, samtidig som vi ivaretar legionellakontrollen på en trygg og god måte, sier fagansvarlig Hanne Therese Skiri hos Apurgo og LK Systems tekniske sjef Ole Andreas Valnes til VVSforum.

Hva er nøkkelen til god legionella-kontroll?

En av hovedutfordringene for å oppnå virkelig god legionellaforebygging er at denne typen arbeid ikke følges opp godt nok hevder Fagansvarlig i Apurgo, Dr. scient. Hanne Therese Skiri som har mange års erfaring fra legionellabransjen. Legionellaforebygging er en kontinuerlig prosess.

Thon-gruppen sikrer seg mot spredning av legionella

- Det finnes i dag løsninger som er sikrere og mer energi- og kostnadseffektive enn tradisjonell varmebehandling. Thon Hotels ønsker den sikreste løsningen, sier Klaus Jøran Ditlefsen. Han er rådgiver innen området for energi og tekniske anlegg hos Olav Thon-gruppen.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com