Tag: Legionellaforebygging

– Stort fokus og debatt rundt legionella

Det oppdages stadig flere tilfeller av Legionella og mørketallene er sannsynligvis store. I takt med bevisstgjøring rundt dette, ser man en økende interesse i markedet for Legionellabekjempelse. Det tilbys mange løsninger og det blåser om dagen friskt i Legionella-diskusjonene i fagpressen.

– Våre løsninger kan sammen gi store kostnads-reduksjoner for borettslag og...

Apurgo og LK Systems går sammen om en offensiv mot byggebransjen og byggeiere. - Det kan gi store energibesparelser for borettslag og sameier, samtidig som vi ivaretar legionellakontrollen på en trygg og god måte, sier fagansvarlig Hanne Therese Skiri hos Apurgo og LK Systems tekniske sjef Ole Andreas Valnes til VVSforum.

– Viktig med legionellaforebyggende tiltak

Legionellose er fellesbetegnelsen på legionærsykdom og Pontiac-feber. Legionellabakterier finnes naturlig i vann, men hvis de får mulighet til å formere seg kan bakteriene utgjøre en smitterisiko for mennesker dersom vi puster dem inn via fine, svevende vanndråper (aerosoler) som bærer med seg disse.

– Flere etterspør vannbehandling og legionellaforebyggende løsninger

– Vi ser at markedet for Legionellaforebygging forandrer seg. Flere og flere kunder etterspør kontinuerlig vannbehandling. Dette tror jeg er som en følge av både mindre tid til å utføre jevnlig termisk desinfeksjon men også muligheten for noe energioptimalisering da man kan senke temperaturen på sirkulasjonsvannet i bygget.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com