Tag: Kuldemedier

– Ikke kjøp ulovlige kuldemedier

– VKE arbeider for en seriøs og miljøbevisst bransje. F-gassregelverket er nødvendig for å hindre lekkasje og utslipp av sterke klimagasser og dette er noe bransjen skal etterleve, sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

– På tide å følge norsk lov!

Alle er opptatt av energi og klima, det er derfor Ecodesign er laget. Kanskje man da burde følge de spillereglene som er norsk lov. Når man leser og hører på disse ekspertene så skulle man tro at enten så er alt som selges i Norge naturlige medier, noe som ikke stemmer. Eller så godtar de altså at disse aggregatene med stor sannsynlighet ikke er godkjente for salg.

– Skivebom om kuldemedier fra de norske «ekspertene»

- Naturlige kuldemedier er manges drøm, og vi kan stadig lese artikler i bladet «Kulde» om dette, samtidig som de prøver å snakke ned andre medier. Disse selvutnevnte ekspertene har sikkert alle startet sin kuldekarriere med å levere en selvbygd kjølemaskin til et lokalt meieri!

Byggeiere kjøper fortsatt klimagassene HFK tross nedfasing

Tilbakemeldinger fra konsulenter og kuldeentreprenører tyder på at så mye som 90% av alle kuldeanlegg og varmepumper innkjøpt til næringsbygg i 2019 var fylt med klimagassene HFK. Disse klimagassene har vært de mest benyttede kuldemediene frem til for få år siden.

Råd om regelverk, standarder og risikovurderinger

Stig Rath er ekspert på lover, forskrifter, standarder og risikovurderinger innen kuldemedier, kuldeanlegg og varmepumper. å tilbyr han råd, kurs og tekster gjennom Stig Rath Consulting. Han kommer fra jobben som fagdirektør kulde i VKE.

Revidert F-gassforordning gir avkastning på investering i kuldemedie-kompetanse

Nå får bransjen igjen for investering i kompetanse på naturlige kuldemedier. F-gassforordningen ble gjort gjeldende i EU fra 1. januar 2015, og det er innført et nedfasingsregime for tilgangen til HFK-gasser i markedet. Nå opplever VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi økende interesse for naturlige kuldemedier.

Populært fagseminar for byggeiere og -driftere

GK Inneklima AS avd. Drammen trakk fullt hus da de denne uken arrangerte et fagseminar for sine sine kunder og samarbeidspartnere. Alle de viktigste byggeierne og byggdrifterne i Drammen og omegn troppet opp for å høre siste nytt fra ventilasjons- og kuldebransjen.

Brannfarlige kuldemedier på sikkert vis

Å håndtere brannfarlige kuldemedier som R32 og propan krever god kunnskap om sikkerhet. Lær deg det viktigste på éndagskurs i regi av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). Kuldemedier med tradisjonelle hydrokarboner har høyt globalt oppvarmingspotensial (GWP), og skal fases ned av miljøhensyn.

Store endringer i regelverket for F-gass i 2019

Mange lurer på om F-gass sertifikater som er mer enn 5 år gamle vil bli erklært ugyldige fra 1. januar 2019. Revidert F-gassforordning vil bli vedtatt på slutten av 2018, men implementeringen vil skje over lang tid.

Må øke kompetansen på naturlige kuldemedier

Som følge av EUs F-gass-forordning skal de tradisjonelle HFK-kuldemediene fases ut av markedet. Nå skjer det en gradvis innføring av nye kuldemedier, som R32 og R-1234ze, med lavere GWP (Global Warming Potential) enn R410, som fortsatt er det mest brukte.

Store miljøfarlige gasslekkasjer fra næringsbygg

Det er store lekkasjer av miljøfarlig HFK-gass fra næringsbygg. Det viser den uavhengige rapporten Utredning av fluorholdige gasser i næringsbygg som NHP-nettverket har fått utarbeidet i samarbeid med VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

Naturlige kuldemedier: – Forutsetter tydelig bestilling

Hva er klimavennlige alternativer til tradisjonelle kuldemedier, hvordan kan byggherre sikre seg det – og hvilke sikkerhetskrav gjelder? Byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører troppet opp for å få svar.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com