Tag: Konfliktnivå

Fortsatt utbredt med avvik fra standardkontrakter

Resultatet er at konflikter i bygg- og anleggsbransjen koster 2.2 milliarder kroner hvert år. -Sentrale aktører i byggenæringen melder om fortsatt høyt konfliktnivå i mange prosjekter. Det pekes på uheldig praksis i håndtering av kontraktsbetingelser, krevende samarbeidsklima og mange konflikter.

Samspillskontrakter – også for mellomstore og små prosjekter?

Utfordringer med høyt konfliktnivå i bygge- og anleggsbransjen krever at man tenker nytt og ser på nye virkemidler for å få ned konfliktnivået.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com