Tag: KIWA Norkjemi

Kiwa NorKjemi åpner enda et nytt distriktskontor

Grunnet økt etterspørsel i Rogaland åpner Kiwa Norkjemi nytt distriktskontor i Stavanger. Selskapet som ble etablert i Oslo under navnet Norkjemi i 2005, har også opprettet distriktskontor i Trondheim tidligere. I tillegg er etablering av kontor i Bergen også under planlegging, med åpning i 2021.

Risikovurdering, alltid første steget i god legionellakontroll

God legionellasikring av bygg krever god kartlegging og nøye planlagte drifts- og kontrollrutiner. Kiwa NorKjemi foretar alltid en risikovurdering av bygget som første steg i arbeidet i legionellasikringen. Vurderingen er basert på mange års erfaring samt de til enhver tids lover og forskrifter.

– Stort fokus og debatt rundt legionella

Det oppdages stadig flere tilfeller av Legionella og mørketallene er sannsynligvis store. I takt med bevisstgjøring rundt dette, ser man en økende interesse i markedet for Legionellabekjempelse. Det tilbys mange løsninger og det blåser om dagen friskt i Legionella-diskusjonene i fagpressen.

Kiwa Norkjemi arrangerer kurs om innføring i legionellakontroll

Forebygging av legionellasmitte er forskriftsbelagt, og det stilles i Folkehelseinstituttets vannrapport 123, krav til at driftsansvarlige og andre som er involvert i arbeidet med...

– Viktig med legionellaforebyggende tiltak

Legionellose er fellesbetegnelsen på legionærsykdom og Pontiac-feber. Legionellabakterier finnes naturlig i vann, men hvis de får mulighet til å formere seg kan bakteriene utgjøre en smitterisiko for mennesker dersom vi puster dem inn via fine, svevende vanndråper (aerosoler) som bærer med seg disse.

KIWA Norkjemi øker bemanningen

KIWA Norkjemi har den siste tiden ansatt tre nye medarbeidere. De nye er Marie Horvei, Magnar Otterlei og Kenneth Riisa. Alle tre har sin bakgrunn fra VVS-bransjen og vil være med på å styrke NorKjemis allerede sterke team.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com