Tag: Hovedentreprenører

EBA kartlegger omfanget av avvik fra NS-kontrakter

Gode relasjoner mellom hovedentreprenører og underentreprenører er en forutsetning for vellykkede prosjekter. Debatten om avvik fra NS-kontrakter handler om grunnleggende respekt mellom partene i byggenæringen. Nå ønsker EBA igjen å sette problemstillingen på dagsorden.

Avvik fra NS-kontrakter skaper konflikter mellom hoved- og rørentreprenører

– Dette er ikke bare et problem for underentreprenørene, men også for hovedentreprenøren som i større grad må i retten når problemene blir store nok. Underentreprenørene har ofte lite fokus på risiko forbundet med å akseptere hovedentreprenørens avvik fra Norsk Standard. Vi må stille krav til mer forutsigbar inngåelse av kontraktspraksis.
- Advertisement -
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com