Tag: Høring

Læreplan for kulde- og varmepumpe-teknikk på høring

Nå er læreplanen for Vg3 kulde- og varmepumpemontør på høring med frist 25. april. Læreplanen inneholder nye viktige kompetansemål for fremtidens kuldetekniker. Nye sentrale mål er å risikovurdere arbeidsoppgaver samt installere og terminere elektriske komponenter og utstyr til kuldemaskinen.

Høring om regelverk for F-gasser

EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk

Læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring

Nå er forslagene til læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring med frist 15. november. Ventilasjonsteknikkfaget blir et eget lærefag i videregående skole fra...

Beregning av bygningers energibehov og energiforsyning er til høring

Den tekniske spesifikasjonen gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. Det er flere viktige endringer. Blant annet er det nye oppdaterte tabeller og verdier for normerte inndata i tillegg A innenfor varmtvann, teknisk utstyr og belysning.

Ut med oppvarmingskarakter, inn med effektbehov

Torsdag 7. februar presenterte Enova en ny mulig modell for energimerke, og foreslår blant annet å beholde levert energi og ta hensyn til effektbehov.

– Deler ikke bekymringen om fagskoleutdanning

- Etter endt utdanning og med erfaring/praksis som foreslått i høringen er fagskoleingeniøren kapabel til å utføre oppgavene som faglig leder for prosjektering (PRO) i tiltaksklasse 2 og Utførelse (UTF), samt tiltaksklasse 3 på en god og forsvarlig måte!
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com