Tag: Forskrifter

– Rørleggeren kommer alt for ofte under press

Både en vannskadeforskrift som er moden for revidering, mangelfull prosjektering og stadig mer begrenset plass å jobbe på gjør det krevende for rørlegger å gjøre en god jobb. Å komme lekkasjene til livs handler om å finne gode løsninger og legge til rette for godt rørleggerhåndverk.

– Ulike normer og regler som skaper forvirring og konflikter

- Det finnes utrolig mange flinke VVS rådgivere, rørentreprenører, produsenter og leverandører i Norge. Vår kunnskap og vårt håndverk står ikke noe tilbake fra andre sammenlignbare europeiske land. Hvorfor skal vi lage vårt eget regelverk? spør Lasse Antonsen, teknisk sjef hos rørleggerbedriften K. Lund i Trondheim.

Alle vil ha gjennomslag

I flere oppslag den siste tiden får Direktoratet for byggkvalitet kritikk for manglende fagkunnskap og dårlig lytteevne. Vi tåler kritikken, men vi savner større forståelse i bransjen for den rollen direktoratet har.

Rørleggerbransjen og DiBK

Etter å ha jobbet aktivt med forskriftsendringer, først med BE og deretter med DiBK, helt fra 1982 til 2017, må jeg berømme Lars-Erik Fiskum sin uttalelse etter Nordisk Vannskadeseminar i år. Direktoratet må tåle kritiske bemerkninger for sitt «samarbeid» med rørleggerbransjen

– Hvor innovative er Sintef og DiBK rundt innbygningssisterner og løsninger...

- Vi setter også pris på at flere stemmer kommer til i debatten rundt innbygningssisterner i det norske markedet. Grete Kjeldsen setter etter vår oppfatning fokuset på helt essensielle problemstillinger og spørsmål rundt denne type installasjoner. Alt blir veldig komplisert, og gir masse rom for ulike tolkninger.

Reagerer på forskriftskrav knyttet til innbyggingssisterner

Hvorfor er nettopp innbyggingssisterner behandlet så detaljert i forskriften, spør Grete Kjeldsen, Senior bygningsfysiker MRIF hos Multiconsult. - Er dette basert på erfaringer fra mer enn én sak, eller basert på enkeltes oppfatninger og holdninger?

Vannskadesikkerhet: – Veiledningstekstene til TEK er og blir meningsløse

Uklare regler og mange tolkninger skaper frustrasjon og dårlig omdømme for bransjen. Debatten om vannskadesikring rundt tilkomst til innbygningssisterner viser med all tydelighet at det trengs en opprydding i, eller aller helst sletting av veiledningstekster for vannskadesikkerhet.

FFV og RørNorge uenig om våtromskrav på kjøkkenet

Det har den siste tiden vært mye diskusjon rundt forsikringsbransjens forslag om våtromskrav til kjøkken. Rørentreprenørene Norge og Fagrådet for våtrom (FFV)er ikke helt enig om det er behov for å innføre enda flere krav, og spesielt våtromskrav for kjøkkenet.

– Mange faktorer som legger til rette for vannskader

- Risikovillige entreprenører med dårlige rammer for utførelse, prosjekterende med hastverk i byggeprosjekter, og en utydelig byggeveiledning er faktorer som alle er med på å legge til rette for vannskader, sier Svend Haugen i Norconsult.

– Forskriftene hemmer og kompliserer rørleggerens og byggebransjens arbeid

- Kravet om at rørsystemer skal være lett utskiftbart bør revurderes. Forskriftene bør harmoniseres med europeiske standarder. Vi må i mye større utstrekning tørre å utfordre oss selv som bransje skal vi redusere antall vannlekkasjer.

– Dagens forskrifter og regler bidrar ikke til å minske vannskadene

Dagens forskrifter reduserer ikke antallet vannskader, tvert i mot risikerer de å øke sannsynligheten for at det skjer. Kampen mot lekkasjer må derfor bygge på kunnskap i stedet for frykt. Hvis ikke risikerer man å legge til rette for en ytterligere flom av vannskader. Fokus i dag er på sikring og krav, ikke på selve utførelsen. Det mener VVS-ingeniør, Patrick Storm-Jansen. 
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com