Tag: Dokumentert AS

Rapporter i forhold til branntekniske installasjoner

Det er flott at Rørentreprenørene Norge v/Oddgeir Tobiassen kommer med et svar med kommentarer. En sentral organisasjon som Rørentreprenørene Norge er viktige og sentrale i forhold til det som skjer hos rørleggerne i Norge.

Tilsvar på at Rørentreprenørene Norges styringssystem som mange rørleggere bruker er...

Først og fremst er det trist å lese om denne brannen og at så store verdier har gått tapt. Det er ekstra leit å lese at sprinkleranlegget ikke var i drift da brannen oppsto – noe som er ekstra uheldig. I artikkelen omtales Rørentreprenørene Norges styringssystem som mange rørleggere bruker som mangelfullt.

30 000 sprinkleranlegg har aldri blitt kontrollert

Sprinkleranlegg skal begrense og forhindre alvorlige branner, men ifølge Kompetansesenter for brann- og driftspersonell er 30 000 aldri blitt kontrollert. - Ingen har sjekket om de faktisk virker. Det sier daglig leder i Kompetansesenter for brann- og driftspersonell, Anders Sandmæl. 

Garasjebrannen på Sola – byggeiere må stille større krav til brannrådgivere

Over 1000 biler sto parkert i Avinors parkeringsanlegg på Stavanger lufthavn da det begynte å brenne i en eldre dieselbil midt i bygget. Utfordringen for brannvesenet var sterk vind, rask spredning, og at skum- og vannkanonene ikke nådde inn til bilbrannen. Nå stiller eksperter spørsmål ved eiendomsbesitteres kompetanse på brannsikkerhet.

– Stor kunnskapsbrist i bransjen

- Et feilmontert sprinkelanlegg kan få katastrofale følger. Og feilen oppdages ofte ikke før katastrofen inntreffer eller kostbar retting av feil og mangler etter at bygget er tatt i bruk. Derfor ønsker vi å øke kompetansen i bransjen på dette fagområdet, sier Anders Sandmæl, daglig leder i selskapet Dokumentert AS til VVSForum.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com