Tag: digitalisering

Lønnsom digitalisering krever tverrfaglig samhandling og deling av informasjon

NTNU ønsker med dette utdanningstilbudet å bidra til kompetanseløft, samt bidra til å utvikle «best practice» for utnyttelse av ISO 19650 standarden. Dette kan i neste omgang danne grunnlaget for utvikling av effektiv og etterspurt programvare som øker konkurransekraften til næringen i det globale byggemarkedet.

OsloMet med nytt utdanningstilbud i teknologiledelse

De som tar denne videreutdanningen i teknologiledelse, får lære mer om hvordan de kan skape verdier med digital teknologi. Digital teknologi, digitalt lederskap, digitalisering, strategi, verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap er nøkkeltema. Undervisningen er gratis.

– Ønsker sterkere politisk fokus på digitalisering i byggenæringen

- Selv om vi har egen digitaliseringsminister i Norge, har jeg lenge savnet en overordnet plan på hvordan vi skal bygge opp næringsspesifikke økosystemer for å kunne ta ut gevinster av digitalisering av byggebransjen. Ordene tilhører sier Jøns Sjøgren, leder av arbeidsgruppen «Digitale Felleskomponenter».

Norge åpnes opp igjen, men er byggene våre tilrettelagt for rådene...

Det er enkelt å komme med et råd om å ha høyere relativ luftfuktighet. Det å løse problemet er vanskelig, skriver artikkelforfatter Tommy Hagenes.

– Vår satsing på digital kompetanse har vært en lønnsom og...

Da rørleggerbedriften A-Aulie AS på Årnes vant et anbud på å bygge en barnehage, hadde daglig leder Espen S. Aulie oversett en liten setning i de omfattende anbudsdokumentene: ”Det skal benyttes BIM- modellering."

– Kompetanseheving og digitalisering blir svært viktig for ventilasjonsbransjen

- Digitaliseringen går fremover, og det går ikke bare på å effektivisere, eller modernisere arbeid som mange tror. Som ventilasjonsentreprenør må vi også heve kompetansen som vi begynner å miste. Anlegg blir mer og mer kompliserte og høyteknologiske, sier Herland Bjørnsbror, systemutvikler Entreprise i Bryn Byggklima AS.

– Vil skje mye i ventilasjonsbransjen rundt prefabrikering og digitalisering

Avdelingsleder for klima i Bravida, Mathias Spolèn Erstad mener det kommer til å bli mer prefabrikering, og standardiserte løsninger i ventilasjonsbransjen. Samtidig vil digitaliseringen bli utrolig viktig på mange områder, ikke minst for å skape bedre lønnsomhet i prosjektene for de utførende, hvis man henger med i utviklingen.

Digitalisering av byggenæringen, hvorfor er det så viktig at lederne engasjerer...

Digitalisering er et tema som det jobbes med i hele næringen for tiden. Det foregår en mengde gode initiativ hvor ny teknologi tas i bruk. BNL har dratt i gang det som populært kalles «Veikart 2.0», hvor hele næringen inviteres til å være med, skriver prosjektleder Jon Karlsen i en kommentar.

– Må utnytte det fulle potensialet som ligger i digitalisering og...

– Byggenæringen og Norge kan spare enorme summer hvis vi utnytter det fulle potensialet som ligger i digitalisering og smart samhandling. Opptrinn skal bidra til å akselerere denne utviklingen, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

Manglende digital dokumentasjon skaper hodebry og merarbeid for byggebransjen

Manglende digital dokumentasjon skaper hodebry og merarbeid både for dagens og kommende byggherrer. Ikke minst hindrer det sirkulærøkonomien. Miljørådgiver i Statsbygg etterlyser samarbeid i byggebransjen for en mer bærekraftig fremtid.

– Digitalisering er 10 prosent teknologi

I forbindelse med RIF´s høstkonferanse og 100-årsjubileum kom Ola Greiff Johnsen, leder for Norconsult Informasjonssystemer, med en tydelig beskjed om at konkurransekraften fremover ligger i å være den rådgiveren som driver digitaliseringen hos kundene.

– Her har vi blitt utfordret på funksjonalitet og nytteverdi

Bergen kommune har inngått partnerskap med GK Inneklima og MazeMap om å utvikle nye løsninger for å holde et nøye øye med 1,2 millioner kvadratmeter bygningsmasse.

– Rørbransjen henger stadig lenger etter

Mange aktører i byggebransjen har påpekt at rørbransjen henger stadig lenger etter andre fagområder. En situasjonsbeskrivelse Bravidas administrerende direktør Tore Bakke er enig i.

Mestergruppen satser på digitalisering av verdikjeden

Standardiseringsarbeid er viktig, men bransjen må også forstå sluttkunden bedre. Mestergruppen er et av Norges største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører, og eiendomsutvikling. Nå satser selskapet på digitalisering av hele virksomheten.

Norgeshus berømmer ventilasjons-bransjens kompetanse på digitalisering

John Christian Ryjord, IKT-sjef Norgeshus, mener VVS-bransjen, og spesielt ventilasjon ligger langt fremme i digitaliseringen i byggebransjen. 
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com