Tag: COVID-19

Nye utfordringer med Covid-19-sykdommen

Coronaepidemien med et nytt coronavirus (SARS-CoV-2) forårsaker den pågående internasjonale epidemien av sykdommen som har fått betegnelsen Covid-19. Viruset er både mange ganger mer virulent, det vil si at det skaper mer alvorlig sykdom, og det er kanskje ti ganger mer smittsomt enn influensavirus.

– Det er ingen kjente tilfeller av COVID-19 smitte fra drikkevann

Vanlige vannbehandlingsmetoder som anvendes i drikkevannssystemer, inaktiverer viruset som forårsaker COVID-19. Resideo i Norge har uavhengig av dette, fortsatt høyt fokus på beskyttelse av drikkevannet,...

Ventilasjon, inneklima og COVID-19: Har vi nok kunnskap for gode råd?

Vi er nå i en situasjon der det nasjonalt og internasjonalt legges ned en voldsom innsats for å begrense skadevirkningene av COVID-19. På faggruppe for energi og inneklima ved SINTEF får vi stadig spørsmål om hvordan riktig ventilasjon og bygningsdrift kan bidra til denne internasjonale dugnaden. Vi har gått gjennom en del av det som finnes av litteratur og anbefalinger, og forsøkt å gi noen svar.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com