Tag: CoBuilder

Cobuilder avvikler produkter med avgift for bruk

Cobuilder har besluttet å avvikle «produkter med avgift for bruk», også kjent som «20-kroner’n». Fra og med 1. mars vil denne kostnaden være inkludert i abonnementsprisen. - Vi er svært fornøyde med at det nå blir kun én regning å forholde seg til for kundene, sier adm.direktør Marianne Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Konkurransevridende og lite kostnadseffektiv

Administrerende direktør Terje Røising i Norske Rørgrossisters Forening (NRF) er forundret over den desinformasjon som til tider preger debatten rundt coBuilder. Han legger ikke skjul på at goBIM er lite kostnadseffektiv og til dels konkurransevridende, fordi nødvendig informasjon er fritt tilgjengelig i bransjedatabasene til EFO, NRF og NOBB.

– Våre medlemsforetak er “tvunget” til å benytte ProductXchange

Leverandører og grossister er kritiske til coBuilder og deres digitale løsning goBIM. De får også full støtte av de tre varedatabaseleverandørene NOBB, NRF, EFO, samt VVP. Derimot har Rørentreprenørene Norge, EBA og BNL valgt å støtte opp om goBIM. VVSforum har spurt Tor Backe, adm.direktør i Rørentreprenørene Norge om bakgrunnen for deres standpunkt i forhold til goBIM.

– «Åpent brev til entreprenører», er et forsøk på å undergrave...

coBuilder har siden 2001 utviklet ProductXchange i samarbeid med bransjeforeninger og aktører på utførende side for å sikre at lov- og forskriftskrav ivaretas for de som bygger. Utførende VVS-aktører har en særskilt utfordring for å bruke dokumenterte produkter, samt å ha monteringsveiledning tilgjengelig ved installasjon.

VVP reagerer kraftig på coBuilders forretningsmodell om goBIM

- CoBuilder har gjort en god jobb med ProductXchange. Men det de nå gjør med goBIM, er en tvilsom forretningsmodell som flere i verdikjeden burde reagere kraftig på. CoBuilder tvinger leverandører, grossister og utførende bedrifter til å betale for dyre tilleggsavtaler for en databaseløsning med produktinformasjon som allerede er gjort tilgjengelig, og er gratis.

Leverandører og grossister kritiske til coBuilder og goBIM

En samlet leverandør- og grossistbransje, bestående av Elektroforeningen (EFO), Norske Rørgrossisters Forening (NRF) og Byggevareindustriens Forening, kritiserer coBuilder for deres forretningsmodell. I et åpent brev til entreprenørene poengteres alle fordelene med bransjens egne og åpne, gratis varedatabaser.

– Det er vanskelig å forstå CoBuilders argumentasjon og modell

Daglig leder i Armaturjonsson AS, Kjell Bernt Kalland sier til VVSforum at det virker som CoBuilder har vært flinke til å selge sine databaser inn som den eneste kilden til all lovpålagt informasjon. – Men dette er direkte feil, påpeker Kalland.

– Grossister og leverandører har allerede betalt for informasjonen

Norges ledende VVS-grossist, Brødrene Dahl, mener CoBuilder misser grovt når de reduserer den endrede prismodellen til et spørsmål om det er grossister og vareleverandører som skal betale for dette eller ikke. - Vi har allerede betalt for mye av informasjonen i GoBIM, sier selskapet.

– CoBuilder mangler en forretningsmodell

Daglig leder i VVP, Bjarne Haugland, melder seg på i debatten rundt CoBuilders nye tjeneste, GoBIM. – Det er ingen tvil om at Lars Fredenlund og CoBuilder er meget dyktige, men de mangler åpenbart en forretningsmodell som sikrer at kjøper frivillig betaler det CoBuilder mener produktet bør koste.

Er RørNorge på kollisjonskurs med sin egen bransje?

Den nye tjenesten GoBIM har skapt sterke reaksjoner i VVS-bransjen på grunn av økte kostnader. Likevel anbefaler Rørentreprenørene Norge medlemmene å gå for CoBuilder sine løsninger helt og fullt. VVSforum har i den anledning stilt bransjeorganisasjonen noen spørsmål om GoBIM, men svarene er svært flytende.

Bransjen fortjener klare spilleregler

- Vi er overrasket over at CoBuilder og Lars Christian Fredenlund ikke benyttet anledningen i VVS Forum forleden til å klargjøre sine nye tjenester og forklare og rettferdiggjøre den nye prisstrukturen, påpeker administrerende direktør Terje Røising i Norske Rørgrossisters Forening.

CoBuilder: – Noen må betale

Administrerende direktør Lars Christian Fredenlund i CoBuilder sier store mangler på dokumentasjon og økende arbeidsomfang har gjort det nødvendig med en endring i prismodell. Han medgir at posisjonen til virksomheten «kan oppfattes som spesiell».

Ny tjeneste fra CoBuilder skaper reaksjoner

Endret prisstruktur etter lansering av nytt produktdatasystem fra CoBuilder har ført til reaksjoner blant mange i VVS-bransjen. Mange er redd for at kostnadene tar overhånd, og at man blir tvunget inn i noe man ikke aner utgangen på. Dette reageres det på.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com