Tag: Byggeprosjekter

– Oslo kommune jobber for grønnere og mer effektive byggeprosjekter

– Mange av byggene vi eier og forvalter er av eldre dato og ble bygget i en tid hvor det ikke var like høyt fokus på, eller krav til universal utforming, energibruk, og klimavennlige løsninger. Anleggene er derfor ofte ikke tilpasset dagens standarder og er energikrevende å drifte, sier Eli Grimsby, byggherre og direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Mange store prosjekter for GK Tromsø

Tromsø er Norges tredje største bykommune etter areal og har over 70.000 innbyggere. Aktiviteten i byggenæringen har vært stabil i flere år og stadig flere byggeprosjekter igangsettes. Som totalteknisk entreprenør er GK Tromsø innvolvert i mange spennende og komplekse byggeprosjekter i nord.

Haddadi med doktorgrad om verdiskaping i byggeprosjekter

Fredag 5. april forsvarte Amin Haddadi sin doktoravhandling på NTNU om hvordan fokus på verdiskaping for bruker og eier kan bidra til suksess i byggeprosjekter.

– Enkelt å finne gode løsninger for rørføringsveier

- Det er ikke vanskelig å få til gode løsninger for rørføringsveier i nye bygg. Men da må tiltakshaver og arkitekt både være klar over viktigheten av det og vite hvilke muligheter som finnes. I tillegg må byggherren være villig til å ta merkostnaden det kan føre med seg, sier Øivind Ask, daglig leder hos Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com