Tag: Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

– Detaljbladet “BVN 41.310 – Føringsveier for tappevann” er lite realitetsorientert

- BVN 41.310 er sikkert gjennomførbart, men det er lite som minner om de løsninger vi praktiserer i dag. Eksemplene er teoretiske og baderommene ser sjelden ut slik de er skissert, sier K. Lunds tekniske sjef Lasse Antonsen om den reviderte utgaven av BVN.

Fortsatt mange spørsmål om Byggebransjens våtromsnorm

Enkelte VVS-aktører har lenge vært noe kritiske til deler av innholdet i Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Kritikken har gjerne omhandlet at det er vanskelig å gjennomføre i praksis, gir for stort rom for tolkninger og at løsningene blir for kostbare for utbygger. I mai måned kom det en ny revidert utgave av BVN-bladet 41.310, som har ulike løsninger på føringsveier for tappevann.

– Han er mest opptatt av sine egne interesser

- Min umiddelbare kommentar til Grimsruds påstander er at kravene til våtrom er tilstrekkelig regulert i teknisk forskrift (TEK17). Det å hevde at utbyggere leverer dårligere våtrom fordi de ikke følger Byggebransjens Våtromsnorm er tendensiøst og kan tyde på at representanten fra Fagrådet for våtrom er mer opptatt av sin egne interesser enn å gi objektiv informasjon.

– Regelverket hindrer nytenking og innovasjon!

- Her i landet har vi et lovverk som vanskeliggjør nytenking og innovasjon. Det er nok en av årsakene til at det oppstår uenigheter og disputter, sier Are Skaar Nielsen Fagsjef Sanitærteknikk, utdanning og rekruttering.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com