Tag: Brannsikkerhet

Dokumentasjon av brannsikkerhet: Byggforskserien viser hvordan

Fokus på brannteknisk dokumentasjon er nødvendig for å ivareta god brannsikkerhet i alle faser av et byggeprosjekt. Byggforskserien beskriver hva som kreves i de ulike fasene.

Rapporter i forhold til branntekniske installasjoner

Det er flott at Rørentreprenørene Norge v/Oddgeir Tobiassen kommer med et svar med kommentarer. En sentral organisasjon som Rørentreprenørene Norge er viktige og sentrale i forhold til det som skjer hos rørleggerne i Norge.

Avdekker store feil og mangler innen brannsikkerhet

Brann- og redningsvesenet utførte totalt 96.980 oppdrag i 2018, en økning på 12 prosent fra året før. Av disse oppdragene var 10.947 branner og 30 prosent av disse var brann i bygning. Selv om antallet omkomne er synkende, ser eksperter fortsatt mye feil og mangler innen brannsikkerhet.

– Må tenke brannsikkerhet gjennom hele byggeprosessen

Brannsikkerhet 2020 er et initiativ i regi av Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS. Hensikten med initiativet er å øke bevisstheten rundt brannsikkerhet i hele byggenæringen. Nå bidrar nettverket i arbeidet med nye retningslinjer for dokumentasjon av brannsikkerhet som innføres mai neste år.

Uavhengig kontroll brannsikkerhet – verdiskapende?

Siden 2013 har uavhengig kontroll av brannteknisk konseptprosjektering vært et forskriftskrav for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3. Hva er egentlig verdiskapingen samfunnet oppnår gjennom dette kravet? Bidrar kravet til å sikre personsikkerhet ved brann, eller færre forsikringsutbetalinger etter brann? Vi er usikre.

– Stor kunnskapsbrist i bransjen

- Et feilmontert sprinkelanlegg kan få katastrofale følger. Og feilen oppdages ofte ikke før katastrofen inntreffer eller kostbar retting av feil og mangler etter at bygget er tatt i bruk. Derfor ønsker vi å øke kompetansen i bransjen på dette fagområdet, sier Anders Sandmæl, daglig leder i selskapet Dokumentert AS til VVSForum.

Brødrene Dahl lanserer vanntåke innen sprinkler og brannsikkerhet

BD introduserte et komplett sprinklersortiment til VVS-bransjen i 2013. Mottakelsen den gang var bra, og siden har man oppnådd en høy årlig vekst. Etter fem års erfaring tar BD nå neste steg, og introduserer lavtrykk vanntåke.

Lar deg teste brannsikkerhet i skyen

Overvåkning og styring av brannalarmer blir i økende grad automatisert og flyttet til datasentre. Nå kan du få opplæring i bruk av avanserte systemer for brannsikkerhet på Skøyen i Oslo.

Åpnet kompetansesenter for brannsikkerhet

– Det aller viktigste i byggebransjen er at byggene våre ikke brenner. Det er derfor en stor ære å samle kompetanse rundt brannsikkerhet i våre lokaler, sier gårdeier Christian Ringnes i Eiendomsspar.

Skal samarbeide om bedre brannsikkerhet

Manglende kunnskap og kontroll med sprinkleranlegg kan sette liv i fare og bety store ekstrakostnader hvis det begynner å brenne. Nå går Frende Forsikring sammen med bransjens ledende firma på området.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com