Tag: BNL

– Ta Smittestopp-Appen i bruk!

Byggenæringens Landsforening (BNL) er opptatt å sørge for å holde hjulene i gang i byggenæringen samtidig som vi skal bidra til å forhindre smittespredning....

Mørke skyer over 2021, men mer positive til 2022

Byggenæringen har holdt hjulene i gang gjennom pandemien, men flere bedrifter tåler nå svingninger i økonomien dårligere. – Forventningene til 2021 er ikke overraskende lavere enn i fjor. Selv om 2020 gikk bedre enn fryktet, viser undersøkelsen at en av tre bedrifter har lavere ordretilgang, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL

Lettet over at det ikke ble en generell stengning av byggeplasser...

BNL har stor forståelse for at Bergen kommune er bekymret når det gjelder smittespredning og mutantsmitte i kommunen, og at de må gjøre målrettede og strenge tiltak for å begrense videre smittespredning. – Vi mener at å sette krav til alle byggeplasser om å følge BNLs smitteveileder, er et slikt målrettet tiltak, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

BNL: Fire av ti bedrifter sliter med å få tak i...

1. mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer. BNLs medlemsundersøkelse viser at bedriftene trenger flere ungdom som velger bygg- og anleggsteknikk. Byggenæringens Landsforening (BNL) har gjennomført den årlige medlemsundersøkelsen hvor det stilles spørsmål om blant annet kompetansebehov. 

– Byggenæringen er avhengig av forutsigbare rammer

BNL deltok sammen med flere andre bransjer i byggenæringen på Energi- og miljøkomiteens høring på Stortinget torsdag i forbindelse med Klima- og miljødepartementets Klimaplan for 2021-2030.

Nå lyses det ut 40 millioner kroner til fagskolene

Nå lyses det ut nærmere 40 millioner kroner til fagskolene som kan gi fagarbeidere over hele landet mulighet til kompetansepåfyll. - Dette er svært positivt. Dette skal i hovedsak være korte og fleksible videreutdanningstilbud for ansatte innen industri og byggfag, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Færre fikk læreplass i 2020 sammenlignet med året før

Nye tall fra Udir viser at det var 2 prosentpoeng færre søkere som fikk læreplass i 2020 sammenlignet med året før. – Det er nedgang i alle utdanningsprogram, men fortatt er andelen som fikk lærekontrakt størst innen bygg- og anleggsteknikk, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

BNL er bekymret over kutt i energieffektivisering

BNL er bekymret over at Enova vil kutte sterkt i støtten til energieffektivisering av bygg. Det er særlig næringsbygg som rammes. – Fremdeles utgjør energibruk i bygg om lag 40 % av den stasjonære energibruken, og energiforbruket i TWh har ikke blitt vesentlig redusert de siste 10 årene. Som nasjon syns jeg ikke Norge kan være fornøyd med en slik utvikling, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Nye strenge tiltak betyr ikke nedstenging av byggeaktivitet

Lørdag varslet regjeringen at også Oslo og andre kommuner rundt Nordre Follo ble underlagt nye, strenge koronarestriksjoner i et forsøk på å eliminere den britiske mutanten av koronviruset.

Etterlevelse av smittevern og karanteneregler

Svært mange bedrifter frykter at det skal spre seg smitte på arbeidsplassen. Hvordan skal ansatte, innleide og ansatte hos underentreprenører som har vært på utenlandsreise følges opp? Her er BNLs råd til hvilke krav man bør stille.

Klimaplan 2021-2030: – Byggenæringen er en viktig bidragsyter for å få...

Regjeringen har lagt frem Stortingsmeldingen "Klimaplan for 2021-2030". – Vi er glad for at regjeringen har sett byggsektoren under ett i denne planen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

– Svært positivt med innføring av testplikt for innreisende til Norge

2. januar innførte regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. – Dette har BNL bedt om og vi mener det er spesielt viktig nå som mange arbeidsreisende kommer tilbake til Norge, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

– Produksjonsbedrifter kan leie arbeidskraft av hverandre

Både i lov og i flere tariffavtaler åpnes det for at produksjonsbedrifter kan leie arbeidskraft av hverandre. Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad, og administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes, ønsker å fremheve denne muligheten i disse spesielle tider.

BNL: 10 grunner til å velge yrkesfag

Det nærmer seg juleferie for mange 10-klassinger og tid for å bestemme seg for videre skolegang. Det å velge yrkesfag gir mange fordeler, og her deler vi 10 gode grunner.

Revidert bransjestandard for innreisekarantene

Her er BNLs reviderte versjon av vår bransjestandard for innreisekarantene. Bransjestandarden er revidert i tråd med dagens smittesituasjon med svært høy smitte i hele...
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com