Tag: BNL

Oppdatert bransjestandard om innreisekarantene og arbeid

BNL har oppdatert bransjestandarden for BNLs medlemsbedrifter om innreisekarantene og arbeid. Denne oppdateringen tar hensyn til de nye reglene om karantene fra 14. september 2020.

Byggenæringen er en viktig brikke i arbeidet med sirkulær økonomi

Torsdag denne uken ble rapporten "Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for sirkulær økonomi" presentert av Deloitte og overlevert til Klimaminister Sveinung Rotevatn på seminaret "The 4th Norwegian Cirkular Economy Comnference Knowlegde and innivation for circular transition".

Tettpå-satsingen blir nasjonal

– Forbrukeren sitter med makten; ingen etterspørsel etter useriøs arbeidskraft, ingen arbeidslivskriminalitet. Derfor er det viktig at de er sitt ansvar bevisst og tar velinformerte valg, fastslår konstituert skattedirektør Eve Bergli.

Gratis etterutdanning for ansatte, permitterte og ledige

I oktober så åpnes det opp for etterutdanning i digitalisering for fagarbeidere. – Vi håper at mange vil benytte seg av muligheten til sikre seg relevant kompetansepåfyll, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

BNL kritiske til sirkulærrapport

– Bygg og infrastruktur krever stort forbruk av materialer og har vesentlig betydning for sirkulariteten.  Vi må bygge med kvalitet og for en lang levetid, sier Rannveig R. Landet, direktør for energi og miljø i BNL.

Enighet om tariffoppgjøret i byggfagene

Mandag 24. august kl. 15:45 ble det enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) om ny Fellesoverenskomst for byggfag for perioden 2020-2022 - etter over 15 timer på overtid.

Nye lærerplaner er sendt på høring

Utkast på læreplaner for Vg2 og Vg3 for bygg og anleggsteknikkfagene er nå lagt ut høring. – Frist for å gi innspill er 15. november 2020. Det er viktig at alle som er interessert, gir tilbakemeldinger, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Brudd i forhandlingene om Fellesoverenskomsten for Byggfag

Årets lønnsoppgjør ble utsatt i mars på grunn av koronasituasjonen, og startet opp igjen 6. august. Det var avsatt to dager til forhandlinger. Fellesforbundet...

BNL har gitt innspill til fremtidens videregående skole og fagutdanning

BNL har levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet på to omfattende offentlige høringer som vil få stor betydning for fremtidens videregående skole og fagutdanning. – Jeg er glad for at BNL har samlet seg om innspill både til Liedutvalget og Opplæringsutvalget, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL

Gratis etterutdanning i digitalisering for fagarbeidere

I august og oktober så åpnes det opp for etterutdanning i digitalisering for fagarbeidere.- Vi håper at mange vil benytte seg av muligheten til sikre seg relevant kompetansepåfyll, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

Byggmesterforbundet går ut av BNL

På Byggmesterforbudets landsmøte ble det vedtatt å melde forbundet ut av BNL. Det ble også gitt klarsignal til styret i Byggmesterforbundet om å starte en prosess med NHO for å få etablert en egen landsforening for bygghåndsverksfagene.

Budsjettavtale på sparebluss for byggenæringen

- Denne budsjettavtalen vil ikke redde arbeidsplasser i byggenæringen. Det er skuffende at regjeringen ikke vil gjøre tiltak nå, som gjør at vi unngår arbeidsledighet i fremtiden, sier Jon Sandnes adm. dir. i BNL.

Torkild Korsnes går inn som ny nestleder i BNLs styre

– Det er veldig hyggelig å bli valgt til nestleder, og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben! Det er viktig å sette pris på å være valgt – ikke bare å bli valgt. Jobben begynner etterpå, og da mener jeg at den tilliten jeg er gitt blir både en mulighet og en utfordring, sier Torkild Korsnes.

Regjeringens krisepakke er langt fra god nok

– Regjeringen må bidra til å stimulere etterspørselen for å unngå en varslet krise i byggenæringen. Forslag om 4 mrd. til vedlikehold og bygg - herav 2,5 mrd. til nye prosjekter i kommunene, vil ikke sikre sysselsettingen i byggenæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Bransjestandard om smittevern på byggeplass og innreisekarantene kombinert med arbeid

– Bransjestandardene er utarbeidet i tråd med regjeringens politikk om å kombinere smittevern med "å gradvis åpne samfunnet opp" og "holde hjulene i gang". Standardene bygger på forskrift om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com