Tag: Anbud

VKE etterlyser mer aktiv oppfølging og kontroll av anbud

Juks med anbud er et problem både for innkjøpere og for seriøse aktører. Både offentlige innkjøpere og byggenæringen har et ansvar for å følge opp anbudsprosesser å sørge for at det leveres etter spesifikasjoner beskrevet i anbudene. Nå ønsker Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi (VKE) økt oppmerksomhet på standarder for anbud og kontroll av leveransene.

Useriøse aktører vinner anbudene på ventilasjonsfiltre

Anbudskonkurranser er tidkrevende prosesser hvor leverandørene konkurrerer på bestemte kriterier. Nå påstår Interfil at useriøse aktører vinner anbudene på ventilasjonsfiltre og endrer leveransen i etterkant av tildelingen.

– Økt fokus på kvalitet med ny anbudsmetode

Nå ønsker Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) å øke kompetansen på Best Value Procurement (BVP) som et verktøy for bedre byggeprosjekter. Adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Liv Kari Hansteen, trekker blant annet frem Omsorgsbygg i Oslo, som skal prøve metoden på flere parallelle byggeprosjekter.

Disse fikk rammeavtaler med Omsorgsbygg

Omsorgsbygg utlyste før ferien anbud på rammeavtaler for rørleggertjenester i Oslo. Nytt i denne utlysningen var at byggherren av helsebygg i Oslo vektet kompetanse og personlig egnethet høyere en pris. Prisen ble verdsatt til kun 35 prosent i det totale anbudet.

Prisen ikke det viktigste i ny offentlig servicekontrakt på rørleggertjenester

Kompetanse og personlig egnethet vektes høyere når Omsorgsbygg lyser ut en rammeavta-le på rørleggertjenester. Hensikten er å sikre en effektiv anbudsprosess og at valgte tjenes-televerandør vil prestere som forventet.

Ser offentlige anbud med større vekt på kvalitet en pris

Offentlige aktører har de siste årene dreid kriteriene i konkurransegrunnlagene over fra å ha hovedvekt på pris til å ta et mer helhetlig perspektiv på tilbyderens kvaliteter. Dette ønskes velkommen av Bravida VVS Engineering, som har bygget opp et stort fagmiljø der de ansattes kompetanse står i sentrum.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com