For noen prosjekter er imidlertid tilgjengelig plass i teknisk rom svært begrenset, og kompakthet blir av større betydning enn integrerte funksjoner. For å gi våre kunder den beste mulige løsningen i alle prosjekter, introduserer vi nå muligheten for eksterne funksjoner med Geniox. Dette gjør det mulig å minimere lengden på både seksjonene og det ferdige Geniox-aggregatet.

Amund Ona Gjul, markedssjef i Systemair, har deltatt i utviklingsprosjektet:
- Med vår siste oppdatering blir Geniox det ideelle valget for prosjekter som krever kompakthet og enkel inntransport. Ved å flytte spjeld, batteri og automatikktavle ut av aggregatet, kan lengden på seksjonene reduseres til et minimum. Resultatet er markedsledende kompakthet, og et Geniox-aggregat klar for installasjon i selv de mest plassbegrensede rehabiliteringsprosjekter. I tillegg byr vi på en enkel løsning på det gamle, praktiske problemet med å få aggregatet frem til installasjonsstedet.

I både nybygg og rehabiliteringsprosjekter kan byggeplasslogistikk og fysiske begrensninger komplisere forflytning og inntransport av store komponenter. Dette kan resultere i mindre enn ønsket kapasitet, kompromisser mht. energieffektivitet og behov for kompliserte og kostbare demonterings- og remonteringsoperasjoner. Med de nye størrelsesoptimaliserte modellene av Geniox kan aggregatseksjonene trilles direkte inn gjennom en standard døråpning, uten behov for demontering og remontering.

- Det er fremdeles enkelt å velge riktig aggregat ved hjelp av SystemairCAD, optimalisert for det aktuelle prosjektet. Gode BIM-verktøy gjør Geniox enkel å detaljprosjektere. Den robuste aggregatkapslingen er lik for alle varianter, det samme er alle nøkkelkomponenter. Systemair Access er tilgjengelig for alle varianter og sikrer enkel og problemfri oppstart, konfigurering og integrasjon mot SD-anlegg. Med Geniox byr vi altså på en komplett løsning som hjelper deg å nå dine mål fra konsept til ferdigstillelse, sier Ona Gjul til slutt i pressemeldingen.