Når høstregnet avtar overtar gjerne frosten. Vannskadestatistikken forteller at den kommer overraskende på oss hvert år, men med enkle grep kan du redusere sjansen for at vannet flommer hos deg.

- Ikke alle avløpsrør er dimensjonert for de store nedbørsmengdene vi har sett hyppigere de siste årene. Dette ser man ved at det forekommer stadig flere og større vannpytter. Overvannsørene klarer ikke å ta unna mengden med vann som kommer. Tette dekker som asfalt gjør også at det er vanskeligere å bli kvitt vannet, i tillegg så er de kommunale anleggene ofte dårlige, sier Are Skaar Nielsen, talsperson for skikkelig rørlegger og fagkonsulent i Norske Rørleggeres Landsforening – VVS (NRL).

Han forteller om stadig flere tilfeller hvor styrtregnet har trengt seg inn i boliger via avløpsrør. Nielsen anbefaler å fjerne løv og sørge for at avløp er åpne for å redusere sjansen for at vannet trenger inn i huset.

Gamle rør varer ikke evig
Når vann fryser til is øker volumet med omtrent 10 prosent. I en lukket rørledning vil isen fryse. Det ser vi ut til å glemme hvert år. Gamle og slitte rørsystem som fryser er den hyppigste årsaken til vannskader i Norge. 30 år er forventet levetid på vann- og avløpsrør. Har man rør som er eldre enn dette bør man sjekke rørene jevnlig. Et slitt vannrør er mindre motstandsdyktig mot frost enn nyere rør. Kobber- og varmtvannsrør er også mer utsatt for å sprekke enn det plast- og kaldtvannsrør er.  Det er viktig å ha i bakhodet at forsikringsselskapene ikke alltid dekker kostnadene på vannskader.
- Forsikringen dekker uforutsette brudd eller skader som oppstår plutselig. Skader som oppstår over tid, medfører ofte avkortning eller ingen utbetaling, sier Nielsen. Tydelige merker og spor etter fukt forteller sitt om rørtilstanden.

Unngå frosne rør
Forbrukernettstedet Skikkeligrørlegger.no har samlet sine beste tips til hvordan man kan unngå frosne rør:
• Steng av og tøm vannledninger som er utsatt for frost. Da skrur man av vannet og tapper ut av røret. Husk også å tømme utekranen.
• Lukk kjellervinduer og ventiler når kulden setter inn. Det tar ikke lang tid før rørene fryser om de er i nærheten av et åpent vindu. Luft kort og effektivt heller enn å sette vinduet på gløtt.
• Hold temperaturen over 5 grader i alle rom.
• Sørg for at de rørene som ligger mest utsatt for kulde er isolert. Dette kan man enkelt gjøre selv ved å kjøpe ferdigstrømper som man trer på rørene.
• Fjern løv fra takrenner.

Hvis uhellet nesten er et faktum
Dårlig vanntrykk kan være et tegn på at vannet er i ferd med å fryse i rørene.

- Merker man dette er det beste man kan gjøre å varme rommet, men unngå direkte oppvarming av røret. Åpne kranen til vannet renner som normalt igjen. Både varmt- og kaldtvannskranen bør åpnes. Dersom det er vanskelig å få opp varmen i rommet kan man la kranen dryppe, slik at det renner litt vann hele tiden. Vann som renner fryser sjeldent, forteller Nielsen.

Her kan du se hvordan du isolerer rør: http://bit.ly/skikkeligrorlegger_isolering

Her kan du lese mer om frostskader: http://bit.ly/skikkeligrorlegger_frostskader