200 års industri og næringshistorie på et nes i Bergen står klar for fornyelse og vitalisering basert på fremtidsrettede miljøgrep. Nærenergisentralen skal betjene et stort næringsområde samtidig som det vil ha muligheter for å betjene et hundretalls boliger.

Med studentkonkurransen Energisk, kystnær nærenergisentral i passivt hus med massivt tre ser arrangørene for seg et nytt fyrtårn langs kysten - et bygg som signaliserer lokal, alternativ, klimariktig energi og som er bygget i materialer som ivaretar høye miljøkrav.

Varme/kjølepumper i sjø kombinert med andre bærekraftige lokale energikilder som bio,- og geovarme, vind og bølgekraft vil være basis for både nær- og en del fjernvarme og energisentraler langs hele kysten. Arrangøren mener det i fremtiden kan bli behov for mange slike bygg som det her konkurreres om.

- Bergen har mange ressurser ved at vi bor ved kysten, og det er svært interessant for oss å prøve ut de mulighetene som ligger i å bruke energi fra sjøen. Gjennom Framtidens byer og programmet Tid for tre har vi en målsetting om å øke bruken av tre, forteller klimasjef Eva-Britt Isager.

Forutsetningene for å bygge nærenergisentralen på Hegreneset i Sandviken skulle være de beste; ved tomten er det 200 meter dypt og allerede på 40 meter er det stabil temperatur på 6 grader, noe som gir energi nok til mye varme og solid nedkjøling. Det er også FNs skogår og kystskogen står bare og venter på nye utfordringer, lokker arrangørene.

De tre arkitektskolene er inviterte til å danne team og prekvalifisere seg innen 8. september. Det blir plukket ut ett team fra hver av skolene. Vinnerne vil bli premiert under Bergen kommunes Byutviklingskonferanse 25. november. Vinnerteamet mottar kr 25 000 og får muligheten til å realisere prosjektet. De øvrige får kr 5 000 hver. Alle forslagene vil bli vist.

Juryen består av Siv.ark Todd Saunders (eget arkitektkontor), siv.ark Gudrun Molden (HLM arkitekter), energieksperten siv.ing.Helge Davidsen (Multiconsult), utbyggeren Andreas Grimelund fra Rolf Olsen eiendom AS. Jurysekretær og konkurransefunksjonær ivaretas iht. reglene til NAL.

Kilde:

Framtidens byer