Enoksen understreket i sin hilsen den store betydningen byggenæringen har bÃ¥de i forhold Ã¥ bruke energi mer effektivt, og Ã¥ redusere forbruket. 60 % av all elektrisitetsbruk i landet gÃ¥r til bygg, og en betydelig reduksjon her vil foruten miljø- og kostnadseffekt ha stor betydning for kraftbalansen, fremholt olje- og energiministeren. Det er Byggenæringens Landsforening (BNL), Arkitektbedriftene i Norge, Statsbygg, Statens Bygningstekniske etat, Husbanken, NVE og Enova som innleder samarbeidet â€Lavprogram forbygg og anleggâ€. Adm.dir Sverre Larsen i BNL la i sin Ã¥pning blant annet vekt pÃ¥ behovet for kunnskapsøkning om energieffektive løsninger i byggenæringen. Avdelingsdirektør Dag Rune Stensaas i Enova understreket betydningen av samarbeid mellom de ulike aktørene bÃ¥de pÃ¥ myndighetssiden og i næringen. – Uten et slikt samarbeid er det vanskelig for alle Ã¥ nÃ¥ de ambisiøse mÃ¥lene som er satt for energieffektivisering i denne viktige næringen, sa Steensaas. Enova har sÃ¥ langt bidratt med 450 millioner kroner i direkte støtte til forskjellige energiomstillingsprosjekter i byggsektoren, noe som nÃ¥r effekten av prosjektene er tatt ut representerer nær 2 TWh i redusert energiforbruk, eller bruk av ny fornybar energi.