Kun 17 av 180 leverandører opplyser at de kan levere EPD-dokumentasjon for deler eller hele produktsortimentet, viser en oversikt fra rørgrossisten Heidenreich. - Det forteller hvor umodent dette er. Noen leverandører er langt fremme, mens de fleste har mange hull eller eller er helt fraværende. Vi har litt å jobbe med, men det er jo bra, uttalte logistikkdirektør Geir-Vegar Ellingsen på et seminar nylig.
Heidenreich har inngått samarbeid med entreprenørvirksomheten Assemblin for å strukturere og rapportere miljødokumentasjon på produkter. En miljøproduktdeklarasjon oppsummerer miljøprofilen til et ferdig produkt, en tjeneste eller en komponent og kalles EPD. EPD står for Environmental Product Declaration og brukes som en standard i internasjonal sammenheng.Det verifiserte dokumentet beskriver miljøprofilen i hele livsløpet, fra råvareutvinning til installasjon og bruk. Dokumentasjonen kartlegger objektivt klima- og miljøinformasjon, dokumenterer klima og miljøkrav i kontrakter og er også viktig grunnlag for klimagassberegningene i byggeprosjekter. Rørbransjens største norske leverandører og produsenter var representert da de to samarbeidspartnerne nylig inviterte til seminar om EPD. Kravene om å levere miljødokumentasjon for produkter innen bransjen øker stadig i styrke. - Vi gjør det vi kan for å fremskaffe alt vi blir forespurt om, men dette er ikke en jobb vi kan gjøre alene. Vi er helt avhengige av at produsentene og importørene forstår alvoret og gjør sin del av jobben. Dette handler ikke om hvordan det kommer til å bli en gang i fremtiden. Denne kampen er allerede i full gang, sa innkjøpssjef Geir Nygaard i Assemblin under seminaret. Tydelige krav fra kunder og oppdragsgivere Klarer man ikke dokumentere varens beskaffenhet, samt vesentlig informasjon som transport, frakt. og liknende blir man ikke prioritert i leveransene. Hele prosessen krever imidlertid godt samarbeid mellom de ulike aktørene. - Vi ønsker at informasjonen skal komme fra dere leverandører, i stedet for at vi skal ta en vurdering. Her er dere, med deres kompetanse, mye bedre. Vi ønsker at dette gjøres helt ned på artikkel- og produktnivå, ikke bare innen produktgrupper. Det er dette her vi må snakke om, og så må vi sammen finne ut hvordan vi skal gjøre det, var hovedappellen til Geir-Vegar Ellingsen i Heidenreich under seminaret. Han forteller at samarbeidet med Assemblin om EPD startet for ett år siden etter en invitasjon fra Assemblin som ønsket å forbedre EPD-dokumentasjonen. - Kun 17 leverandører har levert EPD, det sier hvor umodent dette området er. Det er ikke noe kritikk mot noen, men illustrerer at vi er ikke er i nærheten. Det er en hovedårsak for at Assemblin og vi ønsker å invitere dere, som er viktige leverandører, for å sette fokus på utfordringene våre, sa Ellingsen videre. Markeds- og bærekraftsdirektør Kjetil Grønbakken i Heidenreich var også svært tydelig på at det må leveres: - Nå hjelper det ikke lenger med bare lavest pris eller kortest leveringstid. De som ikke leverer, eller ønsker å levere på dette, kommer til å få noen tøffe år fremover. Men vi har store forventninger til at produsentene tar bærekraftansvaret på alvor. Både Assemblin og Heidenreich er blant de beste aktørene i bransjen på dette området. Nå ønsker vi å spille dere gode, slik at vi sammen kan trygge våre leveranser i lang tid fremover, sa Grønbakken.
Viktig å starte med seg selv Assemblin har plukket ut de 50 mest benyttede produktene hvor det stilles krav til produsentene at EPD-dokumentasjon skal leveres. For å gjøre jobben enklere for produsentene gir selskapet info om hvilke konkrete verdier de vil ha dokumentert, spesielt den såkalte GWP-verdien (Global Warming Potential). I tillegg er entreprenørvirksomheten opptatt av at EPD-dokumentasjonen er standardisert og digitalisert, slik at den kan gjenbrukes og inkluderes i andre systemer. - Vi må jo begynne med oss selv, sier Ellingsen i Heidenreich.
- En god kollega av meg er helt i starten av å utvikle et verktøy som gjør at vi kan rapportere til våre kunder den miljøbelastningen som vi i Heidenreich genererer. Vi må kunne rapportere på hele driften vår blant annet når det gjelder CO2, ikke bare EPD-dokumentasjon, sier han og fortsetter: - Skal vi lage overordnede rapporter uten å bruke masse tid på det, må vi dra kartleggingen helt ned på artikkelnivå. Eller rettere sagt, dere som leverandører må gjøre det. Håper ikke det at vi ikke har noen dokumentasjon skaper et problem for dere, var en tilbakemelding fra en leverandør i vår undersøkelse. Det er ikke oss det er et problem for, det er jo først og fremst leverandørene selv. Ingen av oss er påkledd nok, derfor er det viktig at vi snakker åpent om disse tingene, mener logistikkdirektøren. Man ønsker å kartlegge hvor mange produktlinjer som er kjøpt, hvor mye CO2 som blir generert fra Assemblin basert på de kjøpene som er gjort, månedlig utvikling, etc. - Når verdiene begynner å komme inn, blir dette et veldig interessant bilde. Da kan man begynne å foreta aktive valg basert på den informasjonen som er skaffet til veie. Det blir også enklere å lage analyser på hvilke leverandører som presterer bra - det er med på å gi Assemblin en pekepinn på hvilke produkter de skal ha fokus på i en mer miljøvennlig fremtid, mener Ellingsen.