Vil du være med å utvikle fremtidens energisystem i Oslo? – Fortum Oslo Varme AS

  0
  • Heltid
  • Oslo

  Nettside Fortum Oslo Varme AS

  Fortum Oslo Varme AS (FOV) er et nytt energiselskap bestående av tidligere Hafslund Varme og Klemetsrudanlegget, og er en del av Fortum-konsernets divisjon City Solutions. Virksomheten bygger på sirkulær økonomi; fra energigjenvinning av avfall og videre til produksjon, salg og distribusjon av fjernvarme til rundt 200 000 sluttkunder i Oslo. Fortums visjon er «For en renere verden». Fortum Oslo Varme kombinerer eksisterende fjernvarme og -kjøling med energigjenvinning av avfall, og vil vokse videre utover dagens drift. Det jobbes med store utviklingsprosjekter, og selskapet har som mål å etablere et fullskala karbonfangstanlegg på Klemetsrud. Selskapet er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, og et enda mer miljøvennlig og bærekraftig Oslo.

  For å bedre kunne møte kundenes behov søker vi nå en teknisk rådgiver innen VVS-, energi- og klimateknikk.
  Stillingen er nyopprettet, og vil rapportere til leder for avdelingen kjøling.
  Du vil være teknisk rådgiver mot eiendomsutviklere, arkitekter og konsulenter for å utforme energioptimale VVS- og kuldeanlegg i næringsbygg.
  Du kommer til å jobbe tett mot avdelingene forretningsutvikling, salg og utbygging.
  Som teknisk rådgiver får du spennende utfordringer, mye ansvar og store muligheter til å påvirke selskapets framtid.

  Vi søker en person som har faglig ekspertise innenfor vvs tekniske installasjoner og prosjektering, og som samtidig evner å se termiske anlegg i et systemperspektiv.
  Du vil ha ansvar for ett bredt område innenfor vvs tekniske installasjoner, og vi ønsker deg som er faglig sterk og har høy grad av selvstendighet. I tillegg til å være faglig sterk, ønsker vi deg som kan løse komplekse problemstillinger innenfor teknisk installasjon.

  Du vil ha utstrakt kontakt med samarbeidspartnere, kunder og rådgivende ingeniører. Du må kunne bruke nettverk og erfaring for å gi kunden de beste løsningene, og du vil være en teknisk støtte mot salg. Vi ønsker derfor deg som har gode kommunikasjonsevner og en sterk påvirkningskraft.

  Arbeidssted vil primært være på vårt hovedkontor på Skøyen, men arbeid på selskapets andre lokasjoner i Oslo må også påregnes.

  For mer informasjon om stillingen kan du kontakte leder kjøling, Iren Aanonsen.
  Vi ber om at du legger ved CV, vitnemål og relevante attester. Vi vurderer søknader fortløpende.

  Arbeidsoppgaver

  • Teknisk rådgivning innen VVS teknisk utstyr for varme og kjøleleveranse i bygg, med tyngde på kjøleteknisk utstyr
  • Tidligfase rådgivning/utforming av tekniske løsninger for kjøleproduksjon (lokale og/eller sentrale anlegg)
  • Utforme investerings- og kostnadskalkyler av tekniske anlegg

  Kvalifikasjoner

  • Utdannelse som ingeniør innenfor relevante områder (energi og miljø, VVS), lang erfaring kan veie opp for manglende utdanning
  • Minimum 5 års erfaring med prosjektering, fortrinnsvis som rådgivende ingeniør
  • Erfaring innen prosjektering av VVS tekniske installasjoner i større næringsbygg
  • Er faglig oppdatert, og innehar nyeste kompetanse innen teknisk utstyr og løsninger for prosjektering i bygg
  • Erfaring innen prosjektledelse
  • Gode IT ferdigheter, erfaring fra bruk av digitale prosjekterings- og tegneverktøy er en fordel
  • Gode norsk- og engelskferdigheter

  Utdanning

  • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

  Egenskaper

  • Du er en faglig ekspertise innenfor vvs tekniske installasjoner og prosjektering
  • Du har gode kommunikasjonsevner og har påvirkningskraft
  • Du er innovativ og produserer nye ideer, og er en forkjemper for endring og nye tilnærmingsmåter
  • Du er i stand til å bruke nettverk for å nå mål
  • Du er analytisk og forstår raskt komplekse spørsmål og problemstillinger

  Vi tilbyr

  • Spennende, meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver hos en viktig samfunnsaktør og i en bransje i stor endring
  • Et høykompetent, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø hvor vi jobber sammen for måloppnåelse og utvikling
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Gode utviklingsmuligheter i et selskap som er en del av et internasjonalt konsern

  Arbeidsgiver: Fortum Oslo Varme AS – Fortum Oslo Varme
  Stillingstittel: Rådgiver VVS-, energi- og klimateknikk
  Søknadsfrist: 17.11.2018

  Link til søknadsskjema

  Spørsmål om stillingen:
  Iren Aanonsen
  Leder kjøling
  Telefon: 905 51 439

   

  To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.