Faglærer innen KEM-/VVS-fag

  0
  • Heltid
  • Gjøvik

  Nettside Oppland fylkeskommune

  Fagskolen Innlandet drives av Oppland og Hedmark fylkeskommuner og er en av landets største offentlige fagskoler med ca. 1100 studenter og 60 lærere. Skolen tilbyr studier innen tekniske fag, helsefag, landbruksfag og økonomi- og ledelsesfag. Fagskolen har heltids, deltids og nettstøttede studietilbud. Fagskolen Innlandet ligger på Campus Kallerud sammen med NTNU Gjøvik og flere innovative bedrifter. Fagskolen er en del av et større kompetansemiljø og samarbeider med næringslivet i området. Skolen har moderne og trivelige lokaler, godt utstyrte undervisningsrom og egen kantine. Fagskolen Innlandet har en kultur preget av gjensidig respekt, engasjement, optimisme, mot og vilje til kontinuerlig læring.

  Vil du være med og utdanne fagskoleingeniører som skal bygge landet for vår neste generasjon? Fagskolen Innlandet har ledig stilling som faglærer innen KEM-/VVS-fag fra 1. oktober 2018

  Vi søker deg som:
  – Har variert erfaring fra entreprisegjennomføring av VVS-prosjekter og/ eller som rådgivende ingeniør VVS
  – Liker å kommunisere med voksne studenter
  – Er opptatt av samarbeid og tverrfaglighet
  – Er ryddig og strukturert
  – Har gode generelle datakunnskaper

  Vi tilbyr:
  – Godt arbeids- og fagmiljø med støttende og utviklingsorienterte kolleger
  – Fleksibilitet i arbeidstid og belastning
  – Voksne og motiverte studenter
  – Moderne lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr
  – Mulighet til faglig fordypning og faglig samarbeid
  – Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

  Om stillingen:
  – Inntil 100 % fast undervisningsstilling innen fagområdene VVS / klima, energi og miljø i      bygg (KEM)
  – Stillingen er ledig fra 1. oktober 2018

  Arbeidsoppgaver:
  – Undervisning innen fagområdet KEM/VVS og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av    bygg)
  – Det er særlig behov for oppdatert kompetanse på VVS-automasjon og sentral    driftskontroll i bygninger
  – Øke kapasitet på prosjekteringskompetanse for sanitær, varme- og luftbehandlingsanlegg med kjøling, termisk og fornybar energi – energiproduksjon og distribusjonssystemer er del av dette
  – Bidra til at planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen er i samsvar med skolens kvalitetssystem, studieplaner og aktivitetsplaner gjennom teamarbeid

  Ønskede kvalifikasjoner:
  – God og variert praksis innen nevnte fagdisipliner, helst med formalkompetanse på sivilingeniør-/ masternivå eller ingeniør-/ bachelornivå
  – Erfaring fra bruk av VVS-simuleringsprogrammer og 3D-modellering er en fordel
  – Manglende pedagogisk utdanning kan kompletteres senere i samarbeid med skolen

  Søknad
  Les mer om leder- og undervisningsstillinger i videregående skole: www.oppland.no/Generelle-vilkar

  Søknadsfrist: 10.10.2018

  Fylkeskommunen har et verdigrunnlag basert på tillit, raushet, ansvarlighet, kreativitet og fleksibilitet. Det kreves høy etisk standard. Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

  Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens §25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

  Oppland fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din.

  Kontaktperssoner:
  Trond Eftedal
  Avdelingsleder
  E-post:[email protected]
  Mobil: 905 26 744

  Arne Severin Høy
  Avdelingsleder
  E-post: [email protected]
  Mobil: 942 04 000

  To apply for this job please visit visma.oppland.org.