Bakgrunnen for den nye standarden er å kunne måle energibruken i kWh ved normal bruk for å få frem energieffektive produkter. Med et energieffektivt blandebatteri kan en husholdning minske energibruken for varmtvann med opp til 40 prosent.

I Sverige kjøpes det rundt 1.2 millioner blandebatterier i året. Beregninger som er gjort av energimyndighetene viser at cirka 4 TWh kan spares i Sverige hvis husholdningene velger energieffektive armaturer. Hvis man inkluderer hele EU vil den totale energibruken kunne minske med 60 TWh.

Energiklassifiseringen skal gjøres etter samme modell som for hvitvarer, der B og C er middels og A er best i klassen. I første omgang er det opp til produsentene å få sine produkter klassifisert, men energimyndighetene ønsker på sikt at dette skal bli en obligatorisk merking med lov.