Vidnes regner med at produktet markedsmessig kommer riktig i tid – aldri før har behovet av boliger vært større. Det er i dag behov for å bygge omtrent 40 000 boliger i Norge, pr år, sier Vidnes til Vvs-forum.

Nye krav og individualitet
Bygg med flere boenheter er framtidens boform. Det er i tråd med ønsker og behov hos kundene, i pakt med effektiv kommunikasjon og miljøhensyn.
Ventilasjonsproduktet er tatt fram for å tilfredsstille både de strenge energikravene og gi nok luft av god kvalitet. Særlig er anlegget bygget for å takle mat-os og andre dufter uten overføring til andre leiligheter eller trapperom.

Hver leilighet har nemlig individuelt behovs- og tidsstyrte luftmengder, hvilke brukerne selv kan påvirke via et enkelt trykknappanel.
Et sentralt plassert GOLD-aggregat håndterer til- og avtrekksluft for hver leilighet via konstant trykk i kanalnettet. En regulator i hver leilighet tidsstyrer hver enkelte leilighets luftmengder. Når leiligheten er tom, arbeider ventilasjonssystemet på en økonomisk lav luftmengde. Forøvrig holder systemet normal luftmengde, og når kjøkkenhettens tidur («timer») er aktivert, reguleres luftmengdene slik at kjøkkenhetten alltid får tilstrekkelig luftmengde for å fungere optimalt med minst 90 % osoppfangning.

- Systemet er altså alltid i balanse og luktoverføring mellom leiligheter er derfor eliminert. Som en ekstra finesse finnes muligheten for å styre fordelingen av tilluft mellom stue og soverum, presiserer Vidnes.

No return og energivennlig
Hovedmoment for systemet er tre-delt: Ingen forurenset luft tilbake til aggregatet, alltid balansert og riktig luftmengde i leilighetene der man oppholder seg samt en gjennomtenkt behovsstyring sørger for at man har et optimalt energiforbruk

- Det at man kan forflytte og variere luftmengdene avhengig av bruk/aktivitet er et stort pluss for systemet. Med dagens tette bygg som ikke er fulgt opp med økte luftmengder, øker antallet barn med astma og allergier hvor dårlig ventilasjon i hjemmet er en medvirkende årsak, sier Vidnes

Systemet er virkelig energigjerrig fordi ventilasjonen tilpasses hvor menneskene er og hva de gjør. Aggregatet er sertifis¬ert av Eurovent og ett av markedets mest energieffektive. Varmegjenvinneren har en temperaturvirkningsgrad på opp til 85 % og viftene holder seg ved normal bruk SFPv = 2,0 kWh/(m3*s). Energiforbruket er derfor ca. 12 kWh/(m2 og år) for ventilasjonen, som med bred margin ligger innenfor EUs energidirektiv for bygningens energiforbruk.

Juryen uttaler: Swegons Home Solution Apartment tildeles prisen for Beste Ventilasjonsprodukt 2012. Juryen begrunner dette med at Swegon med dette behovstyrte systemet gir kundene individuelle valg.  Systemet kan forsere mengden luft fra kjøkkenventilatoren uten at det går inn i systemet, og kan også forsere mengden luft fra soverommene ved behov. I tillegg er det enkelt å regulere ned mengden etter bruk og opphold.

REFERANSEPROSJEKTER
Capralhaugen omsorgsboliger, Bærum
Sykehjem fra syttitallet som ble bygget om til 34 omsorgsboliger. Komplette Swegon Apartment er levert høst 2011. VVS-entreprenør: Bryn Byggklima

Tou Park, Stavanger
Ca 280 leiligheter fordelt på seks byggetrinn i en ny attraktiv bydel. Komplette Swegon Apartment leveres. Første overtakelse er plan¬lagt til høst/vinter 2012. VVS-entreprenør: Oras AS