-Det er flere elementer ved 3-rørs systemer for tappevann som vi i SGP Armatec ikke er helt komfortable med i forhold til regelverk for legionella, men vi ser at flere og flere ønsker å benytte seg av slike systemer. Det er da viktig for oss at vi i hvert fall anbefaler og tilbyr så gode og tilpassede ekspansjonskar som overhodet mulig for disse systemene, sier salgssjef i SGP Armatec, Øyvind Sønstebø.

- En utfordring med et slikt system bygget på denne måten er den relativt kalde retur/vvc-vannet man får – ofte langt under det som kommer frem i veiledningen til TEK17 §15-5 omkring forebygging av bakterievekst, føyer daglig leder Jo Helge Gilje i SGP Armatec til.
- Her anbefales at VVC ledninger aldri skal ha en temperatur under 65°C. Dette er i og for seg ganske så enkelt oppnåelig, men det er absolutt ikke ønskelig i forhold til en energieffektiv leveranse av varme, det gjelder både om det er varmepumpe som varmekilde, eller om det benyttes fjernvarme. Begge kilder ønsker en så kald retur som mulig, påpeker Gilje.

- Når en da går på tvers av underliggende veiledning og anbefaling i TEK17, så må man være ekstra påpasselig med øvrige tiltak i anlegget. Et slikt sirkulerende tappevannssystem har også behov for et ekspansjonskar for å ta opp trykkvariasjoner i anlegget avhengig av temperaturen i anlegget.

Saken fortsetter under illustrasjonen:


Det nye beregningsarket til SGP tar høyde for at det aktuelle ekspansjonskaret bør ha en sirkulerende funksjon, slik at vann med litt legionella i seg ikke får ligge «lunkent» i ekspansjonkaret, men sirkuleres løpende. SGP Armatec leverer kar med en såkalt flowjet ventil som innebærer at en kobler til karet på tradisjonelt vis, men at det er en sirkulasjon via en delstrøm i karet hver gang vann sirkulerer forbi karet.

- Utover dette så er det gjerne også tappevannet til litt større bygg. Ekspansjonskarene vi anbefaler her, har derfor også fullmembran og har en hellakkert innside. Dette gjør at dersom membranen skulle ryke så vil man likevel bevare både sirkulasjonsfunksjonen, samtidig som at vannet ikke vil bli brunt eller misfarges som følge av korrosjon i tanken. En slik korrosjon i tanken vil også være ekstra følsomt i slike 3-rørs systemer, da man ofte har svært små reguleringsventiler i hver leilighet – som igjen er følsomme for smuss i anlegget, sier Sønstebø.

- En vil med hellakkert kar med andre ord ikke oppdage at karet har en røket membran før eventuelt sikkerhetsventilen begynner å dryppe, eller at man har den årlige servicen på ekspansjonskaret. På denne måten opprettholder man et rent og godt anlegg også over tid.