Statsbyggs investeringsbudsjett øker med 600 millioner kroner i 2017 i regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette på grunn av at flere store prosjekter nå er inne i en aktiv byggefase.

Spesielt store prosjekter som Nytt nasjonalmuseum, Campus Ås, Medisin og helseutdanning ved universitetet i Tromsø og Norges Idrettshøyskole er godt i gang. Det er den viktigste grunnen til at Statsbyggs investeringsbudsjett høynes med 600 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2016.

- Det foreslås et rekordhøyt investeringsnivå i 2017. Dette er fordi det er mange store byggeprosjekter som nå går videre, og da er det riktig at statsbudsjettet speiler det, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

I tillegg til bevilgning til de nevnte prosjektene, har Statsbygg fått midler til blant annet:

• Nye fengsler: 45 millioner til to nye fengsler i Agder, i tillegg til 50 millioner til ekstraordinært vedlikehold av fengselsporteføljen.
• Nye bygg for Arkivverket: Det foreslås bevilget midler til oppstart bygging av nybygg av norsk helsearkiv på Tynset med sikte på byggestart i løpet av sommeren 2017. Det legges samtidig opp til nytt arkivmagasin i Rana. Til sammen er det bevilget 50 millioner kroner til dette.
• Nasjonalbiblioteket, nytt sikringsmagasin: Det er foreslått bevilgning på 5 millioner til nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket i Rana.
• Odontologisk fakultet ved universitetet i Oslo: 10 millioner kroner til oppstart av skisseprosjekt for et nybygg på Gaustad i Oslo. Prosjektet skal samlokalisere odontologisk fakultet, tanntekniker-utdanningen og Tannhelsetjenestens kompetansesenter øst.
• Museet i Tromsø: Det foreslås 5 millioner til oppstart prosjektering av nytt universitetsmuseum.

- I tillegg til gigantprosjektene Nasjonalmuseet og Campus Ås, har vi også fått bevilget penger til blant annet prosjektering av Livsvitenskapsbygget og Vikingtidssamlingen ved Universitetet i Oslo, samt nytt Regjeringskvartal, sier Nikolaisen.