AF Gruppen er valgt som entreprenør for 355 leiligheter i Bispevika. Prosjektet er totalt på 48.000 kvm og inngår i den nye bydelen i Bjørvika. I arbeidet med å redusere byggekostnader vurderte entreprenøren å bruke viftekonvektorer på det vannbårne varmesystemet.

– Bakgrunnen for at vi vurderte viftekonvektor er ønsket om å finne kostnadseffektive løsninger for oppvarming. Vi går derfor bort fra tradisjonelle oppvarmingssystemer med strøm eller radiatorer montert på yttervegg, sier Tor Olsen, teknisk direktør i AF Energi & Miljøteknikk AS.

Han forteller at oppvarming med strøm er blitt et utfordring på grunn av økt behov for effekt til lading av elbiler.

– Det er viktig å redusere behovet for elektrisk oppvarming. Målet i prosjektet er derfor å bygge vannbårne systemer som har lav investeringskostnad og samtidig gir lavere energiutgifter for beboerne i fremtiden, sier han.

Saken fortsetter unde bildet:

Det er leileilighetskomplekset Vannkunsten i Bispevika, AF Gruppen installerer viftekonvektorer.[/caption]

Får Enova-støtte for innovativ tilnærming
Olsen forteller at godt isolerte vinduer og høy tetthet på bygningskroppen gjør at varmebehovet i leilighetene er veldig lavt.

– På grunn av god isolasjon trenger vi ikke å ha radiator under vinduer på yttervegg for å kompensere for kaldras. Vi vurderte først å flytte radiator til innervegg med en sentral radiator i kjernen av leiligheten nær VVS-sjakten, men valgte i stedet å sette varmekilden lengre inn i rommet og bruke viftekonvektor til å fordele varmen, sier han.

Som en del av den innovative tilnærmingen søkte prosjektet støtte i programmet for «Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder» fra Enova.

– Enova utfordrer entreprenørene til å være innovative og vi ønsker å være i fronten av denne utviklingen. Nå har Enova bekreftet at prosjektet får støtte og våre anbefalte tiltak vil dermed implementeres, sier Olsen entusiastisk.

Gir mer effektiv byggeprosess
Han peker på flere årsaker til at viftekonvektor gir økt lønnsomhet.

– Med en viftekonvektor slipper vi å legge rør ut til fasaden og vi slipper å montere flere radiatorer i leilighetene. Med en viftekonvektor trenger vi bare en enhet som dekker hele varmebehovet i leiligheten. I tillegg har vi ikke oppvarmingsløsning for soverommet, siden veldig få ønsker det, sier han og tilføyer:

– Vi bygger ikke vannbårne systemer som ikke blir brukt og det er enkelt å sette opp en panelovn ved behov.

Skal også brukes til kjøling
Entreprenøren ser i tillegg på hvordan man kan bruke systemet til nedkjøling.

– Siden bygningen har overskudd av varme i deler av året ser vi også på hvordan vi kan bruke løsningen til nedkjøling. Dette får vi ikke til med en radiatorer, men med en viftekonvektor kan vi kjøre både kjøling og varme på samme enhet. Systemet bruker varmepumper til nedkjøling som igjen brukes til å lage varmtvann, sier han og legger til:

– Selv om en viftekonvektor krever noe mer vedlikehold, er hovedargumentet at dette er en kostnadseffektiv varmeløsning som også er tilrettelagt for kjøling.

Engasjerte studenter
Bruk av viftekonvektor i boliger er relativt nytt og dette er AF-gruppens første prosjekt med løsningen. For å kvalitetssikre teknologien valgte derfor selskapet å engasjere mastergradsstudenter fra Oslo MET.

– Bekymringen ved løsningen er støy og omrøringen av luft. Vi engasjerte derfor en gruppe studenter for å kontrollere støy og lufthastighet i leilighetene, samt for å se hvordan dette fungerer i praksis, sier Olsen.

For å kunne gjennomføre realistiske målinger ble det satt opp en prøve-rigg med konvektorer fra tre forskjellige leverandører.

– Vi ønsket å sjekke om støydata fra leverandørene stemt med virkeligheten. Vi ønsket også å kontrollere at støynivået sammen med romklang og bakgrunnsstøy var på akseptable nivåer. Et siste punkt var å kontrollere luftstrømmer når vi kjører både varme og kjøling, sier han.

Foreløpige resultater fra undersøkelsen lover bra for prosjektet.

– Vi har mottatt presentasjoner av materialet som virker veldig bra. Støynivået ligger mellom 24 og 28 desibel ved normal drift, noe som er langt under forskriftskravet. Vi ser også at omrøring av luft ikke er noe problem. Vi ble mer beroliget enn bekymret av resultatene fra undersøkelsen, sier han.

Tilrettelegger for energiutveksling
For å utnytte energisystemet best mulig er en del av prosjektet, «Vannkunsten» med 240 leiligheter, også lagt opp for energiutveksling mellom byggene.

– Byggetrinn 2 består av ni bygninger med en felles energi-sentral som gjør at vi kan flytte varme og kjøling mellom byggene. Skyggebelagte fasader har behov for varme, mens områder med solbelastning har behov for kjøling. Med denne løsningen kan vi balansere kjøling og oppvarming på tvers av bygningene, avslutter Olsen.