Daglig leder i Ivar Lærum AS, rørleggermester og formann i Norsk Varmeteknisk Forening (NVF) de siste to årene, Svein Marienborg forteller om Fornybarprosjektet som hans egen forening tok initiativet til og kontaktet Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), Norsk VVS- og Energiteknisk Forening, Norsk Varmepumpeforening (NVP), Norsk Fjernvarme, Norsk Bioenergiforening og Solenergiforeningen, og etablerte prosjektet som er et kompetansehevende opplæringsprosjekt for ulike faggrupper.

-Oppvarming har tradisjonelt vært basert på oljefyr eller panelovner og det er i takt med tiden helt ut, fastslår Marienborg.

Kursopplegget er delt inn i ulike trinn rettet mot ulike yrkesgrupper som installatører, rørleggere, rådgivere og lignende og målet er at deltagerne etter å ha gjennomført kurset har nok kompetanse til å prosjektere, informere om eller bygge varmeanlegg med fornybare energikilder. Uavhengig av om de er prosjekterende eller utførende. Er de kompetente, ender de opp med et kompetansebevis etter endt kurs som dokumenterer deres nye kunnskap.

Støttet av Enova
Når prosjektet var etablert gjorde de et fremstøt overfor Enova og fikk solid støtte til kursopplegget. I tillegg støttes det av Lavenergiprogrammet. Kurset er en grunnopplæring i de fornybare energiressursene, og skal legge grunnlaget for at deltagerne skal kunne gi gode råd og lage slike anlegg for folk flest.

Bra respons
-Så langt har 93 ulike personer gjennomført grunnkurset som er det samme for alle, forteller Marienborg. Cirka 70 personer har i tillegg gått varmepumpekurs, 50 på biovarmekurs, cirka 100 på solenergikurs og cirka 40 på fjernvarme. Kursene holdes regionsvis og fortrinnsvis nær flyplasser og kjente lokaliteter for å gjøre det mest mulig praktisk for deltagerne. Det blir en hektisk høst med mange flotte kurs, avslutter Marienborg og viser frem kurslisten som ser slik ut for neste halvår.

- 7. og 8. september 2011 Solenergi Stavanger
- 13. og 14. september 2011 Vannbåren varme Oslo
- 4. og 5. oktober 2011 Solenergi Tromsø
- 12. og 13. oktober 2011 Solenergi Trondheim
- 17. oktober 2011 Fjernvarme Trondheim
- 20. oktober 2011 Fjernvarme Oslo
- 7. og 8. november 2011 Varmepumper Oslo
- 9. og 10. november 2011 Vannbåren varme Ålesund
- 16. og. 17. november 2011 Vannbåren varme Bergen
- 23. og 24. januar 2012 Varmepumper Oslo