Han kommer fra en stilling som servicerørlegger hos Rørmakeren i Bergen. I tillegg til erfaring fra installasjon av varmepumper har han opparbeidet seg en solid kompetanse innen rehabilitering og koordinering av de forskjellige håndverksfagene ved en total rehabilitering. Kundebehandling, anbudsberegninger samt ferdigbefaring har også vært en del av jobben.

I Danfoss Heating Solutions vil hans fokus være å videreutvikle Thermias posisjon på Vestlandet.

Danfoss Heating Solutions er ledende innen energiøkonomisk varme. Virksomheten tilbyr alt fra enkelte komponenter til totale varmeløsninger for generering, distribusjon og bruk av varme i private boliger og offentlige bygg. Varmepumpe produsenten Thermia eies av Danfoss og er en del av Danfoss Heating Solutions